Krajské včelařské dotace

- redakce

12/2019, strana 5

Moderní včelař informuje o krajských včelařských dotacích pro rok 2020 v hlavním městě Praha, Pardubickém a Jihočeském kraji.

Hlavní město Praha

Hlavní město Praha vyvěšuje vždy na začátku prosince výzvy k podání žádosti o grant na různé aktivity pro zlepšení stavu životního prostředí na svém území. Do podpor je pravidelně zahrnutý také chov včel. Projekty je nutné přihlásit začátkem ledna s tím, že realizace přesahuje do následujícího roku, tzn. nyní s přesahem do roku 2021. Přesné podmínky včetně závazného termínu aktuální lednové uzávěrky najdete na https://granty.praha.eu/GrantyPortal/default.

 

Pardubický kraj

Odbor životního prostředí Pardubického kraje vyvěsil výzvu pro čerpání podpory začínajícím včelařům pro rok 2020. Dotaci je možné čerpat na tři vybavené úly se včelstvy, včelařské pomůcky a také na vzdělávací kurz. Minimální čerpání je 12 000 Kč, maximální 15 000 Kč. Spoluúčast žadatele činí 30 %. Termín pro podání žádosti je od 2. 1. 2020 v 7.00 hodin do 31. 1. 2020 ve 12.00 hodin. Žádosti budou hodnocené podle jejich časového pořadí. Podrobnosti včetně přesných podmínek na https://deska.pardubickykraj.cz/dotacni-programy.

 

Jihočeský kraj

Jihočeský kraj v minulých letech vždy podporoval včelaře v rámci Dotačního programu Rozvoj venkova a krajiny 1.výzva pro rok 2020. V době uzávěrky časopisu nám poskytl informaci, že tato výzva by měla být uveřejněná se všemi možnostmi čerpání prostředků 29. 11. 2019 s termínem pro podávání žádostí o dotace v termínu 2.–17. 1. 2020 do 12.00 hodin.

https://www.kraj-jihocesky.cz/dotace-fondy-eu/aktualni-vyzvy-informace