Jsou ohroženy včelařské eurodotace pro období 2020–2022?

Radek Hykl

12/2019, strana 42

Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s., společně s ostatními včelařskými spolky sdruženými v Asociaci včelařských spolků – svaz, z. s., (AVS)* zaslala otevřený dopis ministru zemědělství, v němž vyjadřuje nesouhlas s postupem Českého svazu včelařů, z. s. (dále ČSV).

Český svaz včelařů se na svém srpnovém zasedání Republikového výboru a Ústřední kontrolní komise usnesl, že bude administrovat dotační požadavky na jednotlivá opatření Nařízení vlády č. 148/2019 Sb. zásadně pro členy ČSV (bod A, odstavec 8)**. Tím porušil dohodu, ke které se zavázal při jednáních o Českém včelařském programu na období 2020–2022, z něhož následně vzešlo uvedené nařízení vlády, tzn. že bude administrovat evropské dotace pro všechny včelaře v České republice. Týká se to opatření, ke kterým se ČSV přihlásil.

Tímto usnesením Český svaz včelařů podle PSNV-CZ snížil svou důvěryhodnost. Svým rozhodnutím hrozí způsobit, že z důvodu nerovného přístupu (zvýhodňování určité skupiny včelařů, tzn. pouze členů ČSV) nebude moci část včelařů (tzn. nečlenové ČSV) čerpat eurodotace.

Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s., při jednání o Českém včelařském programu prosazovala přímý vztah včelař – stát, to znamená, aby veškeré dotace pro včelaře vyplácel přímo Státní zemědělský a intervenční fond tak, jak se to děje u ostatních dotací.

 

*Asociace včelařských spolků – svaz, z. s., je dobrovolným sdružením včelařských spolků ve smyslu § 214 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. V současné době jsou jejími členy Mendelova společnost pro včelařský výzkum, z. s., Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s., Včelařský spolek pro Mladou Boleslav a okolí, z. s., Včelařský spolek Moravy a Slezska, z. s., Spolek chovatelů včely tmavé, z. s. Další informace lze nalézt na www.avss.cz.

 

**Usnesení ze zasedání Republikového výboru a Ústřední kontrolní komise Českého svazu včelařů, z. s., konaného dne 24. 8. 2019 ve Středním odborném učilišti včelařském – Včelařském vzdělávacím centru, o. p. s., v Nasavrkách lze nalézt na http://www.vcelarstvi.cz/dokumenty-cms/usneseni-rv-24-8-2019.pdf.