VIII. sněm Pracovní společnosti nástavkových včelařů, z. s.

- redakce

12/2019, strana 42

V sobotu 9. listopadu se v Brně setkali členové Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ, z. s., aby na svém každoročním sněmu zhodnotili končící rok a poradili se, kam upřít pozornost v následujícím období.

Tentokrát byl bod dalšího směřování spolku o to důležitější, že v roce 2020 oslaví PSNV-CZ své dvacátiny. To nejdůležitější je, že v podstatě budou pokračovat nastavené akce jako letní školy nástavkového včelaření a různé jednotlivé přednášky včetně těch, které jsou určené posluchačům oboru Včelař na Středním odborném učilišti v Blatné. PSNV-CZ opět uspořádá Den otevřených úlů, bude se prezentovat na nejrůznějších výstavách a vydá 3. díl své učebnice zaměřený na na včelí pastvu, včelí produkty a medovinu. Přesný rozpis chystaných událostí v jubilejním roce přineseme v 1. čísle ročníku 2020.

Pohled do jednacího sálu VIII. Sněmu PSNV-CZ. Vpravo hovoří předseda spolku Ing. František Hubáček, který po volbách zůstává ve své funkci i v roce 2020. Foto Marie Šotolová