Seznam článků v Moderním včelaři – ročník XVI (2019)

- redakce

12/2019, strana 46

XVI. ročník

Odborný časopis propagující moderní a jednoduchý chov včel

 

Vydává Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s., Hlavní 99, 753 56 Opatovice

(IČ 26519836), dvanáctkrát v roce

Ev. č.: MK ČR E 14766 / ISSN: 1214-5793

Poštovní adresa redakce: Moderní včelař, Hradební 11, 370 01 České Budějovice

Šéfredaktorka: PhDr. Marie Šotolová

Redakce: Ing. Petr Texl, Ing. Lukáš Prýmas

Redakční rada: Ing. Květoslav Čermák, CSc., Ing. Ivan Černý, Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D., Ing. Pavel Fiľo, Mgr. Bronislav Gruna, Mgr. Libor Hruška, Ph.D., Milan Motyka, doc. Ing. Antonín Přidal, Ph.D., doc. RNDr. František Weyda, CSc.

Korektorské oddělení: Mgr. Kateřina Hurníková, Ph.D. (český jazyk), PhDr. Stanislav Matuška (slovenský jazyk)

Grafika: Marek Snop

 

Čísla 1–12

 

Apiterapie

9. mezinárodní apiterapeutické sympozium (František Sentenský) 42/v

Setkání s lékařkou nad léčbou včelími produkty (Milan Motyka) 44/VI

Jak se to má s manukovým medem (Redakce) 38/XII

Apiterapie a autismus aneb včelí naděje pro autisty (Iveta Krajňáková) 38/XII

 

Biologie včely

Tukové tělísko (Jaroslav Gasper) 32/III

Fotoatlas tukového tělesa (František Weyda) 33/III

 

Editorial

Editorial (Marie Šotolová) 4/I

Editorial (Milan Šimonovský) 4/II

Editorial (Marie Šotolová) 4/IIII

Editorial (Marie Šotolová) 4/IV

Editorial (Marie Šotolová) 4/V

Editorial (Marie Šotolová) 4/VI

Editorial (Marie Šotolová) 4/VII

Editorial (Marie Šotolová) 4/VIII

Editorial (Petr Texl) 4/IX

Editorial (Marie Šotolová) 4/X

Editorial (Marie Šotolová) 4/XI

Editorial (Marie Šotolová) 4/XII

 

EU a včely

Rozhovor s europoslancem Pavlem Pocem (Jaroslav Bajko) 17/II

Report o EIP-AGRI Focus Groups (Jaroslav Bajko) 7/VI

Anketa pro poslance Evropské unie (Redakce) 7/IX

 

Historie

Smutný osud slavného domu (Libor Hruška) 41/I

Včelín, kde medonosky létají už půldruhého století (Dagmar Šormová) 42/I

Včelařské muzeum ve Výmaru (Jiří Danihlík) 44/I

Výzkumný ústav včelařský jubilantem (Marie Šotolová) 38/III

Antonín Schönfeld – osobnost československého včelařství (Marie Šotolová) 40/III

Sláva! Ale komu? (Michaela Schifflerová) 43/III

Jubileum Maurice Maeterlincka (Marie Šotolová) 40/IV

Posezení nad úly (Dagmar Šormová) 41/IV

100 let Edmunda Hillaryho (Marie Šotolová) 38/VI

Jan Nepomuk Oettl – otec včel (Jaromír Tlustý) 42/VI

Mendel je…včelař (Vladimír Ptáček) 35/VII

Výběr z programu festivalu Mendel je… včelař (Redakce) 37/VII

Jak probíhá výlet lužními lesy, když jste včelařem (Dagmar Šormová) 38/VII

Jednota ku povznešení včelařství v Čechách (Jaromír Tlustý) 40/VII

Vladislav Bouček – včelař v daleké Austrálii a Africe (Jaromír Tlustý) 38/VIII

Imperátorské včely (Marie Šotolová) 42/VIII

Historie a současnost vysokého včelařského školství (Antonín Přidal) 40/IX

Významné ocenění k 100. výročí Mendelovy univerzity (Antonín Přidal) 42/IX

První členky Jednoty ku povznešení včelařství v Čechách (Jaromír Tlustý) 40/X

Lánský včelín presidenta Masaryka (Dagmar Šormová) 42/X

Pokyny včelařů pro výpravu do východní Asie za Rakouska-Uherska (Jaromír Tlustý) 33/XI

 

Kalendárium

Kalendárium 7/I

Přehled mezinárodních včelařských akcí v roce 2019 (Alena a Pavel Machovi) 7/I

Kalendárium 7/II

Kalendárium 7/III

Kalendárium 8/IV

Kalendárium 8/V

Kalendárium 6/VI

Kalendárium 6/VII

Kalendárium 6/VIII

Kalendárium 5/IX

Kalendárium 5/X

Kalendárium 8/XI

Kalendárium 6/XII

 

MV info

Krajské dotace v roce 2019 (Redakce) 4/I

Greening má zelenou (Redakce) 5/I

Vraťme život do krajiny (Redakce) 5/I

Slováci se připravují na Mezinárodní setkání mladých včelařů (Redakce) 5/I

Včela – Tajuplný výlet za sluncem (Marie Šotolová)5/I

Dotace Karlovarského kraje (Redakce) 4/II

Apimondia 2019 (Marie Šotolová) 4/II

Výzva pro všechny včelaře ve Středočeském kraji (Rostislav Ovčarik) 5/II

Státní zemědělský intervenční fond administrátorem dotace D.1? (Redakce) 5/II

Včelař-otužilec (Redakce) 6/II

Mezinárodní konference k významu včely medonosné a současnému brtnictví v zemědělství a lesnictví (Milan Motyka) 36/II

Státní správa se v České republice zajímá také o brtě (Petr Texl) 38/II

Udělování dotací pouze farmářům, kteří chrání půdu (Redakce) 4/III

Chystá se Mezinárodní rok zdraví rostlin (Redakce) 4/III

Ochrana ohrožených druhů v praxi (Marie Šotolová) 5/III

Věda pro zemi (Redakce) 6/III

Včely lámou rekordy ve sledovanosti (Redakce) 6/III

Loňská produkce medu v číslech (Redakce) 4/IV

Úprava hlášení postřiků (Redakce) 4/IV

Model ekologického zemědělství svědčí evropským včelám (Redakce) 5/IV

Včelí demonstrace v Mnichově (Redakce) 5/IV

Europarlament vyzval ke zlepšení systému povolování pesticidů (Redakce) 6/IV

Včely z Pardubic odlétly do Senátu (Evžen Báchor) 6/IV

Včelařští vysokoškoláci v Uherském Hradišti (Jiří Kalenda) 7/IV

Milan Motyka laureátem mezinárodní včelařské soutěže (Redakce) 7/IV

Jak na hlášení postřiků (Redakce) 4/V

Aktuální situace s morem včelího plodu na severu Moravy (Redakce) 4/V

Výsledky rozboru vzorků zimní měli (Petr Vorlíček) 5/V

Hmyzu zvoní hrana (Redakce) 5/V

Změna vyhlášky k včelím produktům (Redakce) 6/V

Soutěž o inovativní potraviny (Redakce) 6/V

Kontroly Státní zemědělské a potravinářské inspekce v roce 2018 (Pavel Kopřiva) 7/V

X. Mezinárodní setkání mladých včelařů IMYB (Redakce) 7/V

Včelařská pohotovost (Redakce) 4/VI

Dotace na biopásy (Vladimíra Nováková) 4/VI

Úl – komedie kladenského divadla (Redakce) 5/VI

MSVV má nového předsedu (Redakce) 5/VI

Dvakrát sto brněnských univerzitních let (Redakce) 8/VI

Hniloba včelího plodu opět na scéně (Petr Vorlíček) 4/VII

Pokles moru včelího plodu (Redakce) 5/VII

Zachraňte včely! (Redakce) 5/VII

Agrolesnictví – termín, o kterém ještě uslyšíme (Marie Šotolová) 7/VII

První med pražských veterinářů (Redakce) 4/VIII

Evropské dotace v novém kabátě (Redakce) 5/VIII

Petice za pravost potravin (Redakce) 4/IX

Startuje anketa Alej roku (Redakce) 4/X

Seminář COLOSS (Jiří Danihlík) 6/X

Národní muzeum láká včelaře k návštěvě (Marie Šotolová) 7/X

Včely jako nejdůležitější organismus na planetě (Jaroslav Bajko) 4/XI

Agrofilm Nitra 2019 (Redakce) 6/XI

Německý projekt k ochraně hmyzu (Redakce) 6/XI

Sázíme budoucnost hlavou, srdcem, rukama (Lucie Früblingová) 7/XI

Včelaři získali přes 64 milionů korun (Vladimíra Nováková 4/XII

Zákaz pesticidu škodlivého pro včely (Redakce) 4/XII

Krajské včelařské dotace (Redakce) 5/XII

Téma včelařství na Univerzitě 3. věku (Redakce) 5/XII

 

Nemoci včel

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2019 (Redakce) 21/I

Zásahy proti varroóze v Dolním Rakousku (Ivana Bauer) 24/I

Dánský systém tří kroků (Marie Šotolová) 26/I

Trubci, jak je možná neznáte (Zdeněk Žák) 28/I

Na sršeň asijskou s elektronikou (Jaroslav Petr) 24/II

Je situace s morem včelího plodu v ČR neřešitelná? (Vít Marada) 20/III

Zdraví a imunita včel (Petr Texl) 22/III

Inspirativní maďarská iniciativa (Alica Gágyorová) 20/IV

Aktuální povolené varroacidy v Německu, Rakousku, Švýcarsku a ČR (Alena Machová, Pavel Mach) 24/IV

COLOSS: Monitoring úspěšnosti zimování včelstev je opět tu! (Jiří Danihlík) 28/IV

Vliv toxické zátěže na výskyt Nosema ceranae u včely medonosné (Petr Vomáčka) 28/V

Aktuální varroacidy – jaká léčiva se smí používat v České republice (Alena Machová, Pavel Mach) 30/V

Vitellogenin a možná vakcinace včel (Jaroslav Gasper) 32/V

Na co umírají včely v mandloňových sadech Kalifornie? (Jaroslav Petr) 32/VI

Nešlechtěná včelstva a odstranění plodu (Petr Vomáčka) 28/VII

Osobní zkušenost s hnilobou včelího plodu (Jan Materna) 16/IX

Infestace včelstev Nosema spp. v průběhu roku v různých lokalitách (Pavel Durčanský, Jitka Rutkayová, Martin Kváč, Karel Beneš) 18/X

Probiotika a odolnost včel k patogenu Nosema ceranae (-prym-) 22/X

Drama od podletí do podzimu (Vojtěch Daněk) 15/XII

Může být důvodem letošních úhynů rezistence na varroacidy? (Redakce) 18/XII

Tažení proti roztoči (Jaroslav Petr) 18/XII

Selekce individuálních dělnic podle jejich hygienického chování (-prym-) 21/XII

Imunochemická diagnostika hniloby včelího plodu (Zdeněk Farka, Matěj Pastucha, Zuzana Mikušová, Petr Skládal) 23/XII

 

Právní trubec

Současná situace v legislativě s ohledem na bezpečnost potravin (Marie Šotolová) 40/I

Novela plemenářského zákona (Redakce) 34/II

 

Provozní metody

Včelaření v Národním parku Šumava (Oldřich Vojtěch) 18/I

Jak na jarní prohlídku včelstev (Miroslav Sedláček) 20/II

Technika smyvu včel pomocí oxidu uhličitého (Jan Havelka, Miroslav Křížek, Květoslav Čermák) 26/III

Aktuální stav kvality včelího vosku (Dana Staroňová, Martin Staroň) 28/III

Prodej medu ze dvora v Rakousku (Ivana Bauer) 30/III

Včelaření bez rojů aneb zebrování (František Pošar) 16/IV

Rakouský pohled na bio včelaření (Ivana Bauer) 18/IV

Volná stavba (Pavel Holub) 24/v

Letní škola nástavkového včelaření (redakce) 25/V

Zpracování medu a postupy HACCP (Ivan Chadima) 26/VI

Italské medové mámení (Kamila Sopková[SD1] ) 29/VI

Mezistěny na přání (Petr Vomáčka) 31/VI

Rojení aneb letos bylo všechno jinak (Petr Texl) 11/VII

Anketa k rojení 2019 (Redakce) 12/VII

Zpracování medu a postupy HACCP (Ivan Chadima) 14/VII

Problémy při líhnutí včelích matek v inkubátoru (Martin Staroň, Dana Staroňová) 17/VII

Základem je dobré zazimování – příprava včelstva na zimu (František Pošar) 22/VIII

Jednoduchá úlová váha (Martin Ondrouch) 20/IX

Diskuse k vlivu elektromagnetického záření na včely (Redakce, Pavel Mach) 21/IX

Včelí vosk a jeho falšování parafínem (Jan Materna jr.) 14/X

Vosk – jedinečný produkt k výrobě kosmetiky (Zuzana Petrů) 16/X

Průběh snůšky v roce 2019 (Michal Počuch) 32/XI

Jak včely staví na mezistěně aneb umí včelstvo vystavět duhové dílo? (Jan Materna jr.) 34/XI

Konstrukce jednoduché úlové váhy (Martin Ondrouch) 28/XII

Legislativní požadavky na označování druhu medu podle jeho původu (Ivan Chadima) 30/XII

 

Přečetli jsme pro vás

Super hmyz (Marie Šotolová) 20/I

Právo přírodního léčitelství (Redakce) 20/I

Do hlubin rybářovy duše (Redakce) 20/I

Zoo z lega (Redakce) 37/II

Příručka pro prodej ze dvora (Redakce) 37/II

Po stopách brtnictví (Marie Šotolová) 9/III

Jak včelařit s viry (Marie Šotolová) 9/III

Nová metodika pro chov čmeláků (Redakce) 9/III

Podpora užitečných organismů v sadech (Redakce) 9/III

Včela jako vyšitá (Marie Šotolová) 9/III

Zmizí včelí tance? (Redakce) 39/IV

Včelařská kronika okresu České Budějovice (Marie Šotolová) 39/IV

Knížka z anglického města Hebden Bridge do vaší knihovny (Marie Šotolová) 39/IV

Včelí úl srdcem obýváku (Redakce) 39/IV

Dvě metodiky integrované ochrany řepky (Marie Šotolová) 37/V

Včelnice s dredy (Marie Šotolová) 37/V

1000 slov – Příroda (Redakce) 37/V

Informační bulletin Státní veterinární správy (Redakce) 39/VI

Kdo z Koho (Redakce) 39/VI

Píseň o medu (Marie Šotolová) 33/VII

The Asian Hornet Book (Marie Šotolová) 33/VII

Včely (Redakce) 33/VII

Zahrada pro včely (Marie Šotolová) 34/VII

Metodická příručka k určování domácích druhů lip (Redakce) 34/VII

Má první knížka o hmyzu a zahradě (Redakce) 34/VII

Ekologická spiritualita a etika (Redakce) 41/VIII

Životy včel (Marie Šotolová) 41/VIII

Metodika k zimnímu krmení (Marie Šotolová) 39/IX

Odhalení zrakového systému včely (Marie Šotolová) 27/X

Domečky pro včely (Marie Šotolová) 27/X

Zvířata také milují (Redakce) 27/X

Lékařství starých Egypťanů II (Marie Šotolová) 27/X

Stavby pro včelařské účely (Redakce) 44/XI

Začínáme včelařit (Marie Šotolová) 44/XI

Srdce včely má pět komor (Marie Šotolová) 43/XII

Včelař (Marie Šotolová) 43/XII

 

Příloha

Semena medonosných rostlin, magnetka V

 

PSNV info

Sdělení PSNV-CZ (Redakce) 45/I

Med roku 2018/2019 (Radek Hykl) 39/II

Vyhledávání včelstev s přirozenou varroatolerancí na území ČR (Miroslav Křížek) 42/II

Letní školy nástavkového včelaření v roce 2019 (Radek Hykl) 43/II

O Blatnou je stále zájem (Petr Texl) 44/II

Světový den včel zve k otevření včelnic (Petr Texl, Marie Šotolová) 44/III

Sekce komerčních včelařů se setkala s členy PSNV-CZ (Redakce) 42/IV

PSNV pořádala školení degustátorů medu (Redakce) 44/IV

Moravská včelařská škola (Radek Hykl) 45/IV

Den otevřených úlů (Redakce) 46/IV

Nepomuk se vydařil (Petr Texl) 44/v

Projekt Pestrá krajina (Redakce) 45/v

Den otevřených úlů (Redakce) 48/V

PSNV chce změnu rozdělování dotací (Zuzana Fialová) 45/VI

Včelařská výstava v Brně (Petr Texl) 46/VI

Den otevřených úlů (Redakce) 47/VI

Med roku 2019 (Redakce) 42/VII

Zemřel Jiří Přeslička (Petr Texl) 43/VII

Noví absolventi oboru Včelař v Blatné (Petr Texl) 43/VIII

Vzpomínka na prof. MVDr. Stanislava Navrátila, CSc. (Zdeněk Klíma) 43/VIII

Mendelfest se vydařil (Redakce) 44/IX

Jednání o změnách Metodiky kontroly zdraví začalo (Jiří Mohelník) 48/X

Hrozí českým včelařům další kolapsový rok? (Jiří Mohelník) 42/XI

Med roku 2019 (Jaroslav Lstibůrek) 43/XI

Hanácká včela nabývá na síle (Petr Texl) 44/XI

Šťastné číslo (Redakce) 44/XI

Jsou ohroženy včelařské eurodotace pro období 2020–2022? (Radomír Hykl) 42/XII

VIII. sněm Pracovní společnosti nástavkových včelařů, z. s. (Redakce) 42/XII

 

Reportáž

Včelařství v Norsku (Bjørn Dahle, Antonín Přidal) 34/I

Ukrajinská stepní včela (Jaroslav Gasper) 38/I

Zážitky z výstavy v Székesfehérváru (Milan Motyka) 36/IV

Apisticus-Tag 2019 (Alena a Pavel Machovi) 38/IV

Jak to dělá s medem Medokomerc (Petr Texl) 34/v

Zážitky z včelařské výstavy v Celje (Milan Motyka) 38/v

Včelí farmaření v dalekém Vietnamu (Jaroslava Medvědová) 40/VI

Na větře (Milan Motyka, Redakce) 31/VII

Rekviem za včelku (Kamila Antošová) 24/VIII

Madridský včelí dům (Libor Hruška) 36/VIII

Setkání pod horami (Miroslav Urban) 29/VIII

Ukrajinští včelaři disponují 69 varroacidy (Jiří Danihlík) 31/IX

Cesta za bulharskými včelaři (Jana Cihlářová) 34/IX

Bioklimatický park Drienová (Milan Motyka) 37/IX

Gurungové – Za lovci medu pod Annapurnou (Ladislav Židoň) 24/X

Moderní včelař uspěl v mezinárodní soutěži Apimondia 2019 (Redakce) 30/X

V Kanadě byla znát česká stopa (Petr Texl) 31/X

ApiEXPO v Montrealu (Petr Texl) 20/XI

Pivo ostré jako žihadlo bodovalo v Montrealu (Redakce) 31/XI

Úspěch publikace Blesabee (Marie Šotolová) 31/XI

Medové tržiště po holandsku (Václav Krejča) 26/XI

 

Rejstřík článků v XVI. ročníku Moderního včelaře

 

Rozhovor

Dolské střídání generací (Marie Šotolová) 42/III

V Brně se včelaří na Botanické (Petr Texl) 29/IV

Nasavrky v novém (Marie Šotolová, Petr Texl) 30/IV

Cesta k Protivínu… (Petr Texl) 26/v

O víkendu k včelám nesmím (Marie Šotolová) 30/VII

Jednoduché včelaření Františka Dudka (Petr Texl) 25/VIII

Petr Kříž: „Baví mě rozmanitost“ (Lukáš Prýmas) 28/XI

 

Se včelami na kafi

Babička na hlídání (Miroslav Urban) 22/I

Včelí temno (Miroslav Urban) 22/II

Jarní sen (Miroslav Urban) 24/III

Aby mi neuletěly včely (Miroslav Urban) 22/IV

Moje pastva (Miroslav Urban) 22/v

Silná káva (Miroslav Urban) 22/VI

Plody (Miroslav Urban) 22/VII

Škůdce? (Miroslav Urban) 20/VIII

Zářivé září (Miroslav Urban) 24/IX

To je ale tanec! (Miroslav Urban) 28/X

Nemoc (Miroslav Urban) 24/XI

Ještě jedno kafe (Miroslav Urban) 26/XII

 

Téma čísla

Plasty ve včelařství

Mikroplasty v medu (Erik Tihelka) 9/I

Na polystyrén nedám dopustit (Milan Motyka) 11/I

Plast pohledem začátečníka (Petr Kellner) 13/I

Truhlář fandí plastovým rámkům (Petr Texl) 16/I

Alkoholické nápoje z medu

Tisíciletý nápoj zvaný medovina (Marie Šotolová) 9/II

Alkoholické nápoje z medu ve světle zákonů (Jaroslav Lstibůrek) 12/II

Pálení medovce na Slovensku (Marie Šotolová) 15/II

Medové pivo (Jaroslav Lstibůrek) 15/II

Včelovina z pohádky (Petr Texl) 18/II

Medomety

Dvě stě let od narození vynálezce medometu (Redakce) 10/III

Erb rodu Hruschků: Růže, kanon, bomba (Libor Hruška) 12/III

Medomety jako téma (Petr Texl) 13/III

Typy medometů (Petr Texl) 13/III

Medomety s vodorovnou osou otáčení (Petr Texl) 16/III

Víte, jak…? (Marie Šotolová) 19/III

Množení včelstev

Množení včelstev (Miroslav Sedláček) 10/IV

Množení včelstev pohledem začátečníka (Petr Kellner) 13/IV

Včelí pastva

Několik slov o lípách (Aneta Sulborska, Marie Šotolová) 10/v

Co se včelaři přihodí, když chce lepší snůšku v okolí (Lukáš Matela) 14/v

Krajina pro včely (Redakce) 15/v

Medonosné rostliny (Jan Prášil) 16/v

Neonikotinoid thiakloprid ve včelstvech (Petra Urajová, Dalibor Kodrík, Václav Krištůfek) 18/v

Opylovatel nebo opylovač? (Redakce) 21/v

Varroóza

Kleštík včelí zblízka (František Weyda) 9/VI

Abychom se setkávali, sbíráme měl (Petr Texl)10/VI

COLOSS zaznamenal v Čechách vyšší ztráty včelstev (Jiří Danihlík) 13/VI

Povinný sběr měli versus léčebný spad (Jiří Mohelník) 14/VI

Jde to i bez podzimní fumigace, o aerosolu ani nemluvě (Vojtěch Daněk) 16/VI

VSH projekty v Nizozemí a Německu (Henk Kok) 18/VI

Hornolužický včelařský den po sedmé (Tomáš Moravec) 21/VI

Včela medonosná v kleštích roztoče, viru a insekticidu (Jaroslav Petr) 24/VI

Melecitόza

Melecitόza (Michal Počuch) 8/VII

Slovenská zkušenost s melecitózou (Pavel Fiľo) 10/VII

Zavíječ voskový

Biologie zavíječe voskového (František Weyda) 7/VIII

Zavíječ malý (František Weyda) 12/VIII

Škůdce vybavený superschopnostmi (Michal Žurovec) 13/VIII

Tajemství zavíječových snovacích žláz (Dalibor Kodrík) 14/VIII

Možnosti likvidace zavíječe (Alena a Pavel Machovi) 15/VIII

Ekologické skladování souší (Petr Texl) 17/VIII

Jednoduché uchovávání plástů (Jaroslav Gasper) 18/VIII

Úl medu nepotí

V Krušlově se včelařilo nejen ve starých úlech (Redakce) 8/IX

Úl medu nepotí (Josef Kala) 9/IX

Úly svépomocí bez stolařských zkušeností (Petr Kellner) 12/IX

Včelařské weby

Webové stránky svépomocí? Ano i ne! (Milan Čaloun) 8/X

Využití některých webů státní správy (Petr Kellner) 12/X

Katalog webových stránek v ČR s včelařských obsahem (Redakce) 44/X

Včelí jed

Co se děje, když nás píchne včela (Dalibor Kodrík, František Weyda) 10/XI

Získávání včelího jedu (Petr Texl) 14/XI

Účinky včelího jedu na lidský organismus (Monika Jindrová, Alexej Bezrukov) 16/XI

Med a perník

Pardubická perníková díže (Evžen Báchor) 7/XII

Od Melartosky k JAJE (Evžen Báchor) 11/XII

Krámek plný perníku (Marie Šotolová) 13/XII

 

 

VARIA

Včely v talónu v saloonu (Milan Vojtěch) 43/IX

Včelka Mája, nejen ve filmu (Milan Vojtěch) 41/XII

 

Včelařská pedagogika

Kresby podle mikroskopu (František Weyda)

Sběratelství, včely a hry (Milan Vojtěch) 40/v

 

Včelí pastva

Jak ovlivní kůrovcová kalamita medovicovou snůšku? (Michal Počuch) 30/I

Mohou být včely indikátorem pestrosti krajiny? III. část. Fenologická pozorování rostlin (Lubomír Tichý, Peter Dundek, Lucie Růžičková, Stanislava Švédová) 32/I

Je med z centra města stejně kvalitní jako z chráněné krajinné oblasti? (Petr Samec) 26/II

Význam opylovatelů pro bioindikaci pesticidů a dopad intenzivního zemědělství na krajinu

(Marian Hýbl) 28/II

Mohou být včely indikátorem pestrosti krajiny? IV. část. Jak podpořit umírající českou krajinu (Lubomír Tichý, Peter Dundek, Lucie Růžičková, Stanislava Švédová) 32/II

Modrá je dobrá, pokud fluoreskuje (Jaroslav Petr) 34/III

Dálkový průzkum Země a včelaření: odpovědi mohou přijít z výšky (Jan Brus, Jakub Miřijovský) 35/III

Aktuální opatření Ministerstva zemědělství pro likvidaci kůrovce (Redakce) 15/IV

Cena cukru (Redakce) 15/IV

Jak biotechnologicky na květnaté louky (Lukáš Matela) 36/VI

Každý den otáčí hlavu za sluncem (Pavlína Rejchrtová) 19/VII

Z historie a současnosti medonosné pseudoobilniny (Pavlína Rejchrtová) 34/VIII

Včely, rostliny a člověk (Jaroslav Záhora) 22/IX

Proměny zemědělství a krajiny v České republice (Miloslav Šimek, Václav Krištůfek) 36/X

Možnosti ochrany opylovatelů před účinky pesticidů aplikovaných do porostů olejnin (Jan Kazda, Aneta Bokšová, Martina Stejskalová, Jan Bartoška) 34/XII

 

Věda a výzkum

Neonikotinoidy rozvracejí život včelstva (Jaroslav Petr) 36/I

Ovlivňuje mikrobiom životní aktivity včel? (Jaroslav Petr) 37/I

Jak včely vybírají zatáčky? (Jaroslav Petr) 40/II

Časové změny v obsahu a množství virů u varroatolerantních a varroasenzitivních populací včel (Jana Biová) 32/IV

Jak včely počítají? (Jaroslav Petr) 34/IV

Wallaceova obří včela (František Weyda) 35/IV

Ribonukleová kyselina – mocná zbraň skrytá v mateří kašičce (Jaroslav Petr) 24/VII

Morfometrie a včelí plemena (Tomáš Heller) 26/VII

Včely a číslice (Jaroslav Petr) 28/VIII

O magnetických polích, mobilech, včelách, ale také o vědcích (Martin Vácha) 30/VIII

Nově o spektru včelích proteinů v medu a o jeho léčivém účinku (Tomáš Erban) 26/IX

Vliv teploty a vlhkosti na včelu medonosnou a východní (Petr Vomáčka) 28/IX

Technika 3-PAS-PCR umožňuje molekulární určení rezistence kleštíka včelího k tau-fluvalinátu (Kateřina Lahnerová) 32/X

Kvalita budoucí matky je dána už ve vajíčku (Jaroslav Petr) 34/X

Zvyšování odolnosti včelstev vůči stresu a chorobám pomocí nového probiotického přípravku

(Dagmar Mudroňová, I. Cingeľová Maruščáková, K. Kuzyšinová,Juraj Toporčák) 36/XI

Fyto-apiterapeutické dny 2019 (Redakce) 38/XI

Pestřenky z evropského kontinentu zaskakují za britské opylovatele (Jaroslav Petr) 39/XI

Působení thiamethoxamu a viru chronické paralýzy (Petr Vomáčka) 40/XI

V hlavní roli včela tmavá (Redakce) 41/XI

Včely a jejich budoucnost (Petr Texl) 31/XII

Láska je slepá a u včel to platí doslovně (Josef Pazdera) 32/XII