Včelí pastvu obohatí lnička setá

Marie Šotolová

2/2020, strana 5

Lnička setá (Camelina sativa) sice patří mezi kulturní rostliny s tisíciletou tradicí, ale na zdejších polnostech ji zatím příliš nenacházíme. Postupně si sem však nachází cestu. 

Nejen díky zdravému oleji lisovanému z jejích semen, ale také kvůli tomu, že je použitelný jako biopalivo. V době klimatických změn se také cení odolnost lničky vůči suchu.

Pěstování ať už její ozimé, nebo jarní formy dělá radost včelám, protože nese silně pylodárné květy.

S novou sezonou mohou zemědělci na základě nedávného rozhodnutí vlády zařadit lničku do osevního postupu v tzv. ochranných pásech, na něž lze čerpat dotace. Lnička dosud ve schváleném rostlinném portfoliu určeném pro tyto ekologicky významné plochy chyběla. Nyní tak tato olejnina z čeledi brukvovitých může významně obohatit ranou včelí pastvu.

Lnička setá. Foto Unterfranken, Germany, 1988. Wikimedia Commons, Licence CC-BY-SA-3.0.