Včelí pastva podruhé

- redakce

2/2020, strana 35

Mája, spolek pro rozvoj včelařství vydal na sklonku roku 2019 aktualizované a o 12 rostlin doplněné 2. vydání populární knihy RNDr. Václava Švamberka Včelí pastva s podtitulem Rostliny známé a neznámé. 

Čeká vás popis 556 včelařsky významných rostlin s dobou květu a místem výskytu v ČR doplněných půlstránkovou barevnou fotografií a čtverečkem s barvou rousek získaných z pylu daného květu. Úvod patří popisu principu opylování. Poměrně značnou pozornost věnuje autor systematickému zařazení rostlin podle řádů a čeledí. Kniha obsahuje český, slovenský a latinský rejstřík názvů rostlin.

První vydání této encyklopedie získalo zlatou medaili na celosvětovém včelařském kongresu Apimondia 2015. Ukázkové stránky jsou na www.majabee.cz/Majabee/img/nabizime/ukazky-vp-2vyd.pdf.

ISBN 978-80-88045-05-2

Včelí pastva