Včelařské eurodotace v období 2020 až 2022 pro chovatele včel

Robert Zavadil

2/2020, strana 43

Vážené chovatelky, vážení chovatelé,

včelařské dotace na provádění opatření ke zlepšení podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh jsou mezi chovateli včel obvykle vnímány jako tzv. eurodotace. Od 1. 8. 2019 probíhá další, v pořadí již šesté tříleté období. 

Základní rozměr eurodotace je vymezen v Českém včelařském programu 2020 až 2022. Vlastní provádění bylo na konci června roku 2019 definováno novým nařízením vlády č. 148/2019 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace.

V porovnání s předchozím obdobím došlo k některým významným změnám, dovolte mi, abych vás touto cestou s nimi seznámil.

Doporučuji vám v budoucnu sledovat zejména základní informační zdroj SZIF, kterým jsou webové stránky. Základní informace jsou zveřejňovány a průběžně aktualizovány na adrese www.szif.cz v záložce SZIF poskytuje > Společná organizace trhů > Včelařství > Včelařské eurodotace > Ke stažení.

Při přechodu z jednoho programového období na druhé byla v minulosti kladně přijata srovnávací tabulka s porovnáním změn a upozorněním na zaváděné novinky. „Srovnávací tabulka změn v administraci včelařských eurodotací platná pro včelařský rok 2019/2020“ je zveřejněna na výše uvedené internetové adrese v části Příručky, důležité informace.

Na stejném místě webu je již tradičně pro chovatele včel připraven podrobný návod objasňující postup pro vyplňování a předkládání požadavku včetně odpovídajících příloh. Naleznete jej pod názvem Příručka pro chovatele včel – Včelařské eurodotace krok za krokem pro období od 1. srpna 2019 do 31. července 2020. V části Formuláře, přílohy jsou dále k dispozici příslušné formuláře Požadavků o dotaci na jednotlivá dotační opatření včetně vzorů povinných příloh.

Jedna z významných změn spojených s novým nařízením vlády je změna definice žadatele. Žadatelem se nyní mohou stát různé subjekty (vzdělávací zařízení, včelařské spolky, případně Uznané chovatelské sdružení). Způsobilost žadatele je posuzována v souladu s platným nařízením vlády. Pro probíhající včelařský rok je zveřejněn jejich seznam pod názvem Přehled žadatelů o včelařské dotace pro chovatele včel vybraných pro včelařský rok 2019/2020. Jde o seznam uznaných žadatelů, prostřednictvím kterých je umožněno chovatelům včel podávat na SZIF požadavek o dotaci.

V souvislosti se zavedením možnosti podávání žádosti o podporu více žadatelům je nově k dispozici Příručka pro žadatele o podporu včelařství spolufinancovanou z evropských zdrojů (včelařské eurodotace). Tato příručka slouží především současným a budoucím žadatelům, což ovšem nebrání jednotlivým chovatelům se seznámit s těmito informacemi. Byla zveřejněna před začátkem včelařského roku a je průběžně aktualizována. Účelem této příručky je napomoci žadatelům v roli prostředníka mezi chovateli včel a SZIF při komunikaci v souvislosti s předkládáním vašich požadavků o eurodotaci.

Nový systém administrace prostřednictvím vícero žadatelů klade nové nároky na všechny zúčastněné, od subjektů, které se v roli žadatele ocitají poprvé, přes tradiční zátěž spolku s největším počtem zpracovaných požadavků až po SZIF a MZe. Jako u každé novinky a změny je možné, že se všichni setkáme s počátečními problémy, pevně však věřím, že se nadále bude na základě věcné a otevřené komunikace všem zúčastněným dařit zlepšovat nastavení celého postupu.

Eurodotace je pouze podpůrný prostředek z evropských fondů a rozpočtu České republiky. Jde o podporu pro chovatele včel v České republice, který podle mého názoru spatřuje a nalézá ve své činnosti nejen zábavu nebo obživu, ale i hlubší smysl a naplnění s přesahem k zachování lidské existence a prostředí pro život nás všech