Konec thiaklopridu na dohled

- redakce

4/2020, strana 4

Podle prováděcího nařízení Evropské komise 2020/23 z 13. ledna 2020 není obnovená evropská registrace insekticidu thiakloprid.

Tento neonikotinoid je problematický vzhledem ke včelám, vodním organismům a mnoha rostlinám. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) navíc upozorňuje na kontaminací podzemních vod metabolity thiaklopridu. Členské státy Evropské unie odejmou povolení pro přípravky s účinnou látkou thiakloprid nejpozději 3. srpna 2020. Jakákoli odkladná lhůta udělená členskými státy v souladu s článkem 46 nařízení (ES) č. 1107/2009 uplyne nejpozději 3. února 2021.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0023&from=EN