Cena pro studii o mikrobiotě včel

- redakce

4/2020, strana 4

Ministr zemědělství udělil ceny pro mladé vědecké pracovníky a za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje za rok 2019.

 První místo v kategorii mladých vědeckých pracovníků získala Ing. Zuzana Hroncová, Ph.D., za recenzovaný odborný článek „Variabilita mikrobioty trávicího traktu včely medonosné v souvislosti s vývojovým stadiem, věkem včely a geografickou polohou úlu“. Výsledky studie již nacházejí uplatnění při vývoji nového prostředku pro podporu imunity a zdraví včel. Autorka práce působí na katedře mikrobiologie, výživy a dietetiky České zemědělské univerzity v Praze.