Balení potravin

- redakce

4/2020, strana 26

Skripta o technologii balení potravin vydala Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. 

Více než třísetstránková kniha je dílem Jaroslava Dobiáše, Lenky Votavové a Lukáše Vápenky. Určená je primárně studentům, avšak cenné poznatky z ní mohou čerpat všichni výrobci potravinářského zboží, včetně včelařů prodávajících med, medovinu, ochucené medy, perníky. Systém balení chápou autoři jako dílčí konzervační metodu a formulují vztahy mezi změnami skladovaných potravin a funkčními parametry obalu. Skripta se věnují také balicím strojům a potisku obalových prostředků.

ISBN 978-80-7592-052-2

https://vydavatelstvi.vscht.cz/

Balení potravin