Dvojice novinek Nothern Bee Books

Marie Šotolová

4/2020, strana 26

Britská firma Nothern Bee Books distribuuje napříč světem co týden nejrůznější včelařské tituly. 

Často jde o povšechné příručky k chovu včel, kterých je na našem trhu dnes poměrně dost. Někdy se však jedná o knížky ke speciální problematice, které by tuzemským včelařským knihovničkám slušely s ohledem na specializaci jejich majitele v chovu včel a zpracování včelích produktů.

Objednat si tyto knihy přes web www.northernbeebooks.co.uk/ není problém. Problémem může být pro někoho angličtina, ve které knihy vycházejí. Ale pokud člověk o nabízené informace skutečně stojí, jistě si nějak pomůže. Buď zaúkoluje překladem někoho blízkého, anebo vykutá z hlavy zbytky školních vědomostí a spolehne se na slovník, případně se zapíše na patřičný kurz.

Nothern Bee Books posílá nezávazně přihlášených odběratelům e-mailem newsletter. Naši redakci zaujaly dva tituly.

 

Trubci

Monografii o trubcích napsal Graham Kingham. Po podrobném popisu anatomie trubčího těla se čtenář dozví o úloze včelích samců při oplodnění s důrazem na genetiku a o jejich úkolech v úle. Kingham je včelařem, který organismy na včelnici nadšeně mikroskopuje a nevynechává ani trubce, jejichž snímky jsou ozdobou zmíněné knihy.

ISBN: 978-1-912271-52-8

Typologie včelích úlů 

Editorka Patricia Nelson nabízí kompilaci charakteristik jednotlivých úlových typů a systému. Součástí je popis včelařských zásad při chovu včel v uvedených úlech. Jedná se tak o pomůcku při rozhodování o zařízení včelnice, ať už se chcete orientovat na vysoký medný výnos anebo naopak chcete vyzkoušet různé kuriózní a neobvyklé úly.

ISBN: 978-1-912271-50-4

 

Trubci

Typologie včelích úlů