Fylogenetika včel

Marie Šotolová

4/2020, strana 27

Sborník deseti prací různých autorů o dlouhodobém vývoji (fylogenetice) a druhovém určení (taxonomii) především včely východní a medonosné sestavili Rustem Abuzarovich Ilyasov a Hyung Wook Kwon. 

Oba špičkoví odborníci působí na Incheon National University v Jižní Koreji, první z nich ještě na Ruské akademii věd v Ufě. Zabývají se zmíněnými Apis mellifera a Apis cerana s využitím molekulární biologie. Jejich jména byla pro vydavatele CRC Press garancí kvality. Téměř třísetstránková publikace je na světovém knižním trhu od sklonku roku 2019.

Úvodní stať se věnuje původu a evoluci celé čeledi včelovitých Apidae. Pak se již dostávají na řadu fylogenetika a taxonomie včely medonosné žijící v Evropě (včetně hlavních plemen žijících v Rusku a na Sibiři), a včely východní. Cenné je, že čtenář najde na řadě míst v knize přímé srovnání včely medonosné a východní.

Zajímavým příspěvkem do diskuse o oprávnění podpory jediného chovaného introdukovaného plemene ve státě může být studie o šlechtění včel ve prospěch zachování původních včel v rámci uchování biodiverzity.

Závěr knížky patří taxonomii včel žijících v Latinské Americe a historii severoamerických včel (T. D. Seeley).

Knihu uzavírají barevné tabule mj. s mapami rozšíření popisovaných včel.

Kniha vychází jak v tištěné podobě, tak v levnější variantě určené pro čtečky.

ISBN-13: 978-1138504233

ISBN-10: 1138504238

Fylogenetika včel