Česká televize k úhynům včel

- redakce

4/2020, strana 27

Druhý program České televize přinesl v neděli 1. března v cyklu pořadů Nedej se dokumentární film Proč hynou včely. 

Autorský tým Jan Mudra (režie, kamera, střih) a Dominika Mudrová (scénář) se vydal mezi členy řady včelařských spolků, aby přinesl svědectví o značných úhynech v období 2019/2020. Za vědeckou obec komentovali situaci doc. Ing. Antonín Přidal, Ph.D. z Mendelovy univerzity v Brně, Ing. Dalibor Titěra, CSc., z Výzkumného ústavu včelařského s. r. o., v Dole a MVDr. Zdeněk Klíma. Shodli se na tom, že za problémy posledního podletí, podzimu a zimy může více faktorů než jen varroóza. Řešení nebude snadné a jistě bude chov včel už vždy složitější než v dobách, kdy tu nebyl kleštík včelí. Atraktivní jsou mimo jiné animace včelích virů, které vytvořila Laboratoř strukturní virologie CEITEC. Součástí filmu jsou také fotografie z elektronového mikroskopu, které doc. RNDr. František Weyda, CSc., pořídil pro náš časopis v Biologickém centru Akademie věd v Českých Budějovicích a s jejich použitím pro daný film jsme rádi souhlasili. Ostatně dva z odborníků podílejících se na dokumentu jsou členové naší redakční rady. Vždyť jen osvěta může pomoci včelařům v péči o jejich svěřenkyně. 25minutový film je k dispozici na webu České televize.

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095913550-nedej-se/220562248420001-uhyn-vcelstev