COLOSS: Monitoring úspěšnosti zimování včelstev – zapojte se do průzkumu

Jiří Danihlík

4/2020, strana 36

Od začátku března do 30. dubna 2020 probíhá sběr dat v již VII. ročníku projektu COLOSS: Monitoring úspěšnosti zimování včelstev. 

Společně s vámi sledujeme vývoj ztrát včelstev a vlivy, které ovlivňují české včelařství. Zapojte se do průzkumu a zvyšte kvalitu výsledků. Dotazník naleznete na www.coloss.cz, jeho vyplnění vám zabere asi 10 minut a je zcela anonymní.

Zjištěné výsledky pak využíváme při vzdělávání včelařů, vytváříme mapy, hledáme souvislosti i trendy. Podívejte se na vizualizaci na www.coloss.cz/story. Další výsledky a žádané mapy zavčelení České republiky naleznete na www.coloss.cz v sekci výsledky.

Podle informací se zdá, že letos Českou republiku a okolní státy zasáhla vlna zvýšených úhynů včelstev, proto je vyplnění dotazníku obzvláště důležité. Ceníme si odpovědí od včelařů s vysokými i nízkými, nebo dokonce nulovými ztrátami. Všechny odpovědi jsou důležité, děkujeme za ně!

Ztráty včelstev v České republice zveřejníme v přehledné grafické podobě v mapách, budete si proto moci porovnat ztráty mezi různými regiony. V silně zasažených regionech se zaměříme na vyhodnocení dalších faktorů – léčení, snůšky, virózy atd.

Z různých lokalit České republiky vybereme 50 respondentů, kterým nabídneme vyšetření včelstev na virózy a nosematózu. Cílem je monitorovat dynamiku těchto nákaz v našem státě. Pokud máte zájem být do výběru zařazeni, je třeba zodpovědět dotazník. Vyšetření provede Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. o., v Brně a Výzkumný ústav včelařský, s. r. o., v Dole a pro včelaře bude zdarma.

Zapojte se do skupiny včelařek a včelařů, kteří nám pomáhají mapovat situaci v českém včelařství.

Banner Coloss 2020