Úbytek čmeláků

- redakce

4/2020, strana 37

Média přinesla v minulých týdnech informaci o celosvětovém úbytku čmeláků v důsledku klimatických změn.

Čmelák zemní (Bombus terrestris) na květu lípy. Foto Ivar Leidus. Wikimedia Commons, licence CC-BY-SA-4.0.

Zprávy vycházely z práce univerzit v Ottavě v Kanadě a University College v Londýně*, která syntetizovala lokální výzkumy prokazující, že se v Evropě a Americe čmeláci přesouvají více na sever. Studie se opírá zhruba o půl milionu záznamů o výskytu 66 druhů čmeláků v letech 1901–1974 a 2000–2014. Za prvních čtrnáct let 21. století došlo na sledovaných lokalitách proti předchozímu zkoumanému období asi k 30% poklesu čmeláků.

Ztráty byly nejvyšší na nejjižnějších a zároveň nejteplejších sledovaných místech, zvláště v Mexiku a ve Španělsku. Čmeláci se zde přestěhovali severněji, avšak jižní oblasti se ocitly zcela bez těchto významných opylovatelů a ani více čmeláků žijících nyní severněji tento deficit nenahrazuje.

            Čmeláci však nejsou ohrožení jen vedry, ale také ničením jejich přirozeného prostředí a používáním pesticidů, případně nemocemi.

 

*Soroye P., Newbold T., kerr J. Climate change contributes to widespread declines among bumble bees across continents. Science 7. 2. 2020. https://science.sciencemag.org/content/367/6478/685

Čmelák zemní (Bombus terrestris) na květu lípy. Foto Ivar Leidus. Wikimedia Commons, licence CC-BY-SA-4.0.