Pořádání vzdělávacích akcí

Petr Texl

4/2020, strana 45

Přednáška, kurz, exkurze nebo prosté setkání na včelnici se mohou uskutečnit spontánně bez oficialit a dotace. Stačí schopný pořadatel, který zajistí lektora s dobrými referencemi, včas oznámí akci včelařům v spolku a v okolí a postará se v místě konání o základní organizační záležitosti. Více o pravidlech pořádání v tištěném vydání Moderního včelaře 4/2020 nebo v jeho elektronické verzi.

Předávání zkušeností a vzdělávání bylo jedním z důvodů, proč před 150 lety vznikaly včelařské spolky. Spolková činnost, první včelařské knihy a časopisy byly nástroji pokroku a šíření důležitých poznatků mezi včelaři. Nejvzdělanějšími včelaři bývali dříve kněží, učitelé, mlynáři… Později se díky přednáškám a kurzům tzv. kočovných učitelů včelařství dostávaly novinky s celkovou osvětou velmi rychle do spolků mezi většinu včelařů.

Posléze přibyla k vzdělávacím nástrojům televize a internet se všemi nejmodernějšími modifikacemi. Přesto živé přednášky a kurzy s erudovanými lektory (učiteli) včelaři stále vyhledávají.

 

Vzdělávací akce bez dotace

Přednáška, kurz, exkurze nebo prosté setkání na včelnici se mohou uskutečnit spontánně bez oficialit a dotace. Stačí schopný pořadatel, který zajistí lektora s dobrými referencemi, včas oznámí akci včelařům v spolku a v okolí a postará se v místě konání o základní organizační záležitosti.

Velký úspěch mají pravidelné akce s programem, který reflektuje aktuální problémy oboru. Odměna lektorovi, včetně výdajů na dopravu, by měla být samozřejmostí.

Schéma pořádání viz obr. 1.

 

Dotovaná vzdělávací akce

Státní správa si je vědoma důležitosti vzdělávání včelařů. Od roku 2005 na vzdělávací akce (přednášky, kurzy, semináře) pamatovala v nařízení vlády č. 157/2005 Sb. v opatření Technická pomoc. Pro období 2019–2022 platí pro tuto oblast včelařství nové nařízení vlády č. 148/2019 Sb., kde se používá pro dotační účely pouze termín Vzdělávací akce.

Dotovaná vzdělávací akce musí trvat minimálně 150 minut. Účast minimálně 15 včelařů potvrzuje prezenční listina. Lektor musí být uveden v Seznamu lektorů Středního odborného učiliště včelařského – Včelařského vzdělávacího centra, o. p. s., Nasavrky, anebo Středního odborného učiliště Blatná. Obě jmenované instituce jsou totiž v současné době oficiálními žadateli o dotaci na vzdělávání, vedou a aktualizují Seznam lektorů splňujících kritéria dle výše uvedeného vládního nařízení. Rovněž tyto dvě instituce jako žadatelé administrují požadavky od organizátorů dotovaných vzdělávacích akcí vůči Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, který v tomto případě zastává funkci platební agentury.

Získání dotace na vzdělávací akci vyžaduje od organizátora dodržení určitých povinností: akci musí zaregistrovat minimálně měsíc předem a lektory vybrat ze zmíněných Seznamů lektorů. Není třeba se bát složitosti, protože velká část se vyřizuje elektronicky v předem nastavených formulářích, viz schéma pořádání na obr. 2.

 

Důležité odkazy

Elektronické rezervační systémy žadatelů pro organizátory vzdělávacích akcí a Seznam lektorů a vedoucích včelařských kroužků jsou na portálech:

SOU Blatná: https://soublatna.cz/vzdelavaci-akce-pro-chovatele-vcel/

SOUV-VVC, o. p. s., Nasavrky: https://cis.vcelarstvi.cz/souv

Schéma pořádání včelařských akcí.

Schéma pořádání včelařských akcí.