Zachraňme včely a zemědělce

- redakce

4/2020, strana 1

V zemích Evropské unie pokračuje popisová akce „Zachraňme včely a farmáře! Za zemědělství šetrné vůči včelám a zdravému životnímu prostředí“. 

Kampaň připravila aliance 70 neziskových občanských sdružení, vědeckých institucí, zemědělských a včelařských spolků a dalších subjektů. Při dostatečném počtu podpisů bude na výzvu Evropská komise povinna reagovat. Ke dni uzávěrky Moderního včelaře 19. 3. 2020 bylo pod peticí 260 000 podpisů.

Hlavními cíli petice je omezit do roku 2030 používání syntetických pesticidů v zemědělství EU o 80 %, a to počínaje nejnebezpečnějšími látkami, abychom se do roku 2035 zcela zbavili syntetických pesticidů; obnovit přírodní ekosystémy v zemědělských oblastech, aby se zemědělství stalo zdrojem obnovy biologické rozmanitosti; reformovat zemědělství upřednostňováním drobného, rozmanitého a udržitelného zemědělství podporou rychlého rozšiřování agroekologických a ekologických postupů a umožněním nezávislého odborného vzdělávání za účasti zemědělců a výzkumu v oblasti pesticidů a zemědělství bez geneticky modifikovaných organismů.

Petice s doprovodnými materiály včetně podpisových formulářů buď v elektronické podobě, anebo připravených k tisku v překladu do českého a slovenského jazyka a k fyzickému odeslání na adresu ECI Save Bees and Farmers, Schwanthaler Straße 81, 80336 München, Německo je na webu www.savebeesandfarmers.eu.

Členové Slovenského svazu včelařů mohou petici odeslat také prostřednictvím sekretariátu tohoto spolku (Svrčia 14, 842 08 Bratislava), který je národním partnerem iniciativy.

Status národního partnera pro Českou republiku má Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ. Na adresu PSNV-CZ, Hlavní 99, 753 56 Opatovice lze rovněž zasílat vytištěné a podepsané petice, které si lze stáhnout včetně dalších materiálů v českém a slovenském jazyce na www.psnv.cz. Také lze použít formulář z Moderního včelaře, který uvádíme v české modifikaci.

Sběr podpisů pod petici ve všech formách končí 30. 9. 2020.