Cesta k rovnováze

- redakce

5/2020, strana 37

Projekt podpory biodiverzity, který realizuje BASF spol. s r. o., nabízí na kanálu YouTube zhruba desetiminutové video „Cesta k rovnováze“ s podtitulem „Produkční zemědělství – ochrana zdrojů biodiverzity“. 

Video primárně určené zemědělcům upozorňuje na benefity mimoprodukčních porostů. Jde o využití půdy, která je z nějakého důvodu pro intenzivní obdělávání nevhodná.    

            Autorem scénáře je Ing. Daniel Nerad, Ph.D., z BASF. Na obsahu se však podíleli ještě další odborníci z pražských pracovišť Výzkumného ústavu rostlinné výroby a České zemědělské univerzity. O konkrétní zkušenosti s biopásy, nektarodárnými rostlinami a greeningem se ve filmu podělily čtyři menší soukromé farmy. Všichni zemědělci kvitovali zvýšený výskyt zvěře a hmyzu, především opylovatelů. Úsměvně působí poznámka, že veřejnost považuje biopásy za stezku pro pěší mezi poli a s chutí tam venčí psy. Protože však jde stále o zemědělskou půdu, na kterou farmáři pobírají dotace, nesetkává se tento způsob využití u kontrolních orgánů s pochopením.

            Včelaři jsou o přínosu biopásů dávno přesvědčení. Nicméně video by mohli využít k osvětě, pokud mají tu možnost. Video je k dispozici na https://www.youtube.com/watch?v=nnHt-KeIGxU

Print screen projektu Cesta k rovnováze