Med roku 2020

Kamila Sopková

5/2020, strana 43

Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s., pořádá 10.–11. 10. 2020 již šestý ročník akce Med roku. Soutěž proběhne při akci Národní výstava medu v Brně s konferencí na téma „Včelí pastva“. Akce se uskuteční v Kulturním domě Rubín, Makovského nám., Brno- Žabovřesky. I přes současnou nelehkou situaci a omezení věříme, že soutěž proběhne v avizovaném termínu.

V loňském roce jsme tuto tradiční akci zaměřili na spotřebitele medu.  Protože se nám změna osvědčila, budeme tímto směrem letos pokračovat. Návštěvníci budou mít možnost nejenom medy ochutnat, ale i získat kontakty na včelaře a v neposlední řadě si přímo na místě zakoupit kvalitní med. Při výběru medů jim pomohou řízené degustace, při kterých se dozvědí, na co se při ochutnávání medů zaměřit. Cílem výstavy je ukázat veřejnosti, jak různorodé jsou u nás medy a dát jim tak možnost poznat ty nejkvalitnější medy, které se v daném roce včelařům podařilo vyprodukovat.

Hodnocení soutěžních vzorků

Medy, které návštěvníkům předložíme, projdou předem podrobným a přísným hodnocením. Důležité bude senzorické posouzení ze strany degustační komise. Zde by se měl příznivě projevit fakt, že její členové prošli nejenom zkouškami senzorických smyslů, ale i dalším školením týkajícím se přímo problematiky medu. Věříme, že to povede k objektivnějším výsledkům, jež pomohou lépe odlišit kvalitu jednotlivých soutěžních vzorků.

Každý vzorek dále projde kontrolou v certifikované laboratoři, kde se provede jeho fyzikálně-chemický rozbor. Takto získané hodnoty umožní detailnější pohled na kvalitu soutěžních medů. Oproti proti minulým ročníkům budeme přísněji hodnotit úroveň značení z pohledu platných legislativních předpisů, které směřují k tomu, aby spotřebitel získal z údajů na obalu co nejlepší informaci o samotném výrobku.

Nezapomeneme ani na to, že hezký obal prodává, takže budeme posuzovat také design obalu předložených vzorků.

Takto koncipovaná soutěž si vyžádá pečlivější přístup nejenom ze strany pořadatelů, ale i soutěžících, jimž jsou určeny následující informace.

 

Soutěžní kategorie

Soutěž se vypisuje v pěti kategoriích (viz tabulka). Z toho se čtyři kategorie týkají medů a jedna samostatná kategorie hodnocení obalu. Včelař pro každý svůj vzorek vybírá pouze jednu z kategorií (A, B, C, D), současně se může účastnit soutěže o nejlepší obal.  Zařazení do kategorií A, B, C, D musí být v souladu s údaji na etiketě. Správnost tohoto zařazení bude porovnána s výsledkem laboratorního rozboru.

Kategorii D je vhodné využít v případě, že si včelař není jistý zařazením (nemá možnost změřit vodivost nebo změří vodivost kolem 80 mSm-1 – nepřesnost měření). V tomto případě není ani vhodné na etiketě uvádět původ medu (tj. květový, medovicový). Tento med pak bude na základě laboratorního rozboru zařazen do jedné z kategorií A, nebo B a jako takový jej bude posuzovat degustační komise.

Pokud soutěžní vzorek nesplní legislativní požadavky na uvedení povinných údajů, bude ze soutěže vyřazen.

Abychom zdůraznili důležitost obalu z pohledu spotřebitele, vyhlašujeme zvlášť kategorii „Nejlepší obal“. Zde bude hodnocena úroveň designu (sklenice, etiketa, víčko). Je nezbytné, aby včelaři do soutěže odesílali své produkty v obalech, které skutečně používají, nesmí se proto jednat o obaly použité pouze pro účel soutěže.

 

Tabulka

Květové medy

 

Jednodruhové (např. akát, pohanka atp.)

 

Vícedruhové

 

Medovicové medy

 

Čistě medovicové (např. jedle, smrk, modřín atp.)

 

Vícedruhové

 

Pastové medy

 

 

Med

 

 

 

Nejlepší obal

 

 

 

Legislativní požadavky na značení medů

Povinné údaje

Název potraviny: Med

Původ medu: květový, nebo medovicový (pokud si včelař není jistý, nemusí původ

            medu uvádět a vzorek přihlásí do kategorie D. V tomto případě provede

            pořadatel zařazení medu podle výsledku laboratorního rozboru.

Země původu: Česká republika

Množství potraviny: g nebo kg

Doba minimální trvanlivosti

Jméno, nebo obchodní název a adresa výrobce

Nepovinné údaje

Regionální, územní nebo místní označení původu

Podmínky uchování

Výživové údaje (tento údaj je povinný pouze v případě, že včelař zaměstnává více než 10 zaměstnanců anebo má obrat větší než 20 mil. Kč)

 

Pokyny pro soutěžící

Do soutěže je přijímán pouze med z letošní snůšky.

Na základě přihlášení Vám na Vaši adresu zašleme dvě sklenice Facette o objemu 720 ml

            v polystyrenovém přepravním boxu.

První sklenice je určena na výstavu. V případě, že se chcete účastnit soutěže o nejlepší obal,

            vložte vlastní balení medu. Tato sklenice musí být vždy označena etiketou tak jako při

            prodeji v maloobchodě.

Druhá sklenice musí být typu Facette a nesmí být označena etiketou. Důvodem je zajištění

            anonymity při hodnocení vzorku.

Soutěžící vyplní přihlašovací formulář. Je třeba věnovat pozornost označení medu, které musí

            odpovídat situaci, kdy soutěžící prodává svůj med prostřednictvím maloobchodu,

            nestačí tedy označovat med jako při prodeji ze dvora. Označení medu na soutěžní

            etiketě musí být v souladu s kategorií, do které svůj med přihlašuje. Zaslaný vzorek je

            shodný s produktem, který je prodáván, tedy není upraven speciálně pro soutěž.

 

Termíny doručení vzorků

Kategorie A, B, C, D  v období 1. 6. 2020–31. 8. 2020

Jednodruhový vřesový med v období 1. 6. 2020–10. 9. 2020

 

Podrobnější informace a rady najdete na www.medroku.cz.

 

Projekt bude realizován za podpory  Ministerstva zemědělství.