Editorial

Petr Texl

6/2020, strana 4

Vážené čtenářky a čtenáři, včelaři, je začátek června, mladé matky v oddělcích, které jsme vytvořili Liebigovou metodou uveřejněnou v květnovém Moderním včelaři, začaly klást. 

 Oddělky představují námi doplněný počet včelstev tak, jak to ve volné přírodě zajišťovaly roje. Snad se nám podaří nahradit tak stavy včelstev prořídlé po zimních úhynech. Některé oblasti postihly plošné úhyny bez jednoznačného vysvětlení. A včelstva hynula i chovatelům, kteří dlouhodobě a svědomitě monitorují a tlumí varroózu a vždy ji měli pod kontrolou. Příčin úhynů bude vedle doprovodných viróz zřejmě více. Dlouhodobě klesající imunitu včel má na svědomí mnoho zatím poznaných faktorů: stále více chemie v přírodě, k čemuž přispívají také včelaři používáním syntetických akaricidů, převčelenost krajiny limitující zejména v létě včelí pastvu, lány monokultur a v neposlední řadě klimatické změny spojené se suchem a možná i genetická uniformita včelstev.

V červnu se snad uvolní většina omezení spojených s karanténou v souvislosti s celosvětovou pandemií covid-19. Rozměr této pandemie je do určité míry paralelní s problémy současného včelařství. Virózy, proti kterým nejsou léky, se projevují a snadno šíří při oslabení imunity organismu, při velké migraci, cestování, výměně zboží apod. Převedeno do včelařství se jedná o oslabenou imunitu včel žijících v nepřirozené koncentraci na jednom místě, o přemisťování včelstev a včelího díla v oddělcích do nových lokalit, pohyb a falšování vosku a podobně.

Nicméně karanténa a omezený pohyb lidí přinesly na druhé straně pozitivní prvky. Jsme ohleduplnější, disciplinovanějsí a hodně si pomáháme. Snad nám tyto klady zůstanou, až strach a hrozby pominou.

Přestože se preventivní nařízení uvolňují, nejvíce ohroženi jsou stále senioři a omezení u nich pravděpodobně budou mít dlouhodobější charakter. Proto na klienty domovů pro seniory a podobných zařízeních, kde je odloučení od blízkých velmi skličující, nezapomínejme. Můžeme je jako včelaři povzbudit nějakou drobností, jako je sklenička medu. Skleničky a víčka seženeme snadno v běžném prodeji, etikety vytiskne na samolepicí arch nejbližší reprostudio. Návrh etikety od našeho kreslíře Jana Laštovičky nabízíme volně ke stažení.

Medové dárky pro Domov seniorů v Blatné.

Etiketa na sklenici medu o obsahu 250 g. Kresba Jan Laštovička