Fotosoutěž časopisu Dymák

Marie Šotolová

6/2020, strana 5

Redakce časopisu Dymák vyhlásila první ročník mezinárodní fotografické soutěže Bee Press Photo.

 Soutěž má tři věkové kategorie: děti do 13 let, mládež ve věku 13–18 let a dospělí ve věku nad 18 let. Tematické kategorie jsou: 1) Včela ve všech svých vývojových stadiích a činnostech, 2) Práce a oddych na včelnici a 3) Podle mě je to rarita. Dosud neuveřejněné fotografie mohou autoři zasílat pouze elektronicky na foto@dymak.online. Každý účastník smí každou tematickou kategorii obeslat pouze jedním snímkem. Uzávěrka soutěže je 31. 10. 2020. Poté mezinárodní porota vybere nejlepší fotografie. Ty uveřejní primárně časopis Dymák jako vyhlašovatel soutěže ve svém prosincovém čísle a poté je nabídne rovněž časopisům, které soutěž podporují. Týká se to například polské Pasieky, maďarského časopisu Méhészet a Moderního včelaře. Kromě toho, že vítězné snímky dostanou prostor v médiích dokonce na mezinárodní úrovni, počítá se také s jejich prezentací na výstavách. Ocenění autoři se rovněž mohou těšit na různé věcné dary od sponzorů, mimo jiné od vydavatele Moderního včelaře Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ, z. s. Celé znění statutu soutěže, kde jsou mimo jiné požadované technické parametry fotografií, je na www.dymak.online. Informace budou také k dispozici na webové stránce soutěže Bee Press Photo www.dymak.online.