Nemoci včel v roce 2019 v ČR

- redakce

6/2020, strana 21

Státní veterinární správa uveřejnila svou výroční zprávu za rok 2019. Nejvážnějším zdravotním problémem byl mor včelího plodu. V daném období veterináři diagnostikovali 134 případů jeho výskytu. V porovnání s rokem 2018 šlo o navýšení o 21 ohnisek.

 

V roce 2019 se po třech letech prokázal výskyt hniloby včelího plodu na stanovištích včel v Libereckém kraji. Celkem bylo za rok 2019 vyhlášeno 16 ohnisek hniloby včelího plodu, všechny případy nákazy se vyskytly v okrese Semily.

V roce 2019 evidovala Státní veterinární správa nárůst hlášení úhynů včelstev. Tento nárůst mohl být způsoben mj. důslednějším plněním povinností chovatelů hlásit krajským veterinárním správám úhyny nad limit stanovený ve vyhlášce č. 18/2018 Sb. (více než 25 % včelstev na stanovišti). Celkem bylo přijato 172 hlášení o úhynech včelstev, ať už se jednalo o suspektní otravy, vyloupení cizími včelami, napadení vosami či zavíječem, nebo úhyny z dalších příčin.