Včelařem na zkoušku

Jiří Ryšavý

6/2020, strana 42

Na počátku všeho byl projekt přeshraniční spolupráce Cíl Evropská územní spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko. Nesl název „Včely neznají hranice – spolupráce včelařů z Českých Budějovic a Perlesreutu“ a uskutečnil se v letech 2016 až 2018. Bavorští včelaři seznámili Jihočechy se zajímavým způsobem uvedení zájemců o chov včel do včelařského života. Podobně jako u nás, tak také v Bavorsku je o tento obor obrovský zájem.

Bavorský model kurzu znamená pro skupinu zájemců pravidelnou docházku na včelnici a její zázemí. Pod vedením zkušeného včelaře se účastníci kurzu seznamují se základy včelaření od A do Z. Během jednoho roku trvání kurzu se jim otevřou oči a ověří si, jak na tom se zájmem o včelaření a podmínkami k chovu včel opravdu jsou. Podle včelařů z Perlesreutu zůstává u včelaření natrvalo zhruba polovina frekventantů. To je přesně to, o co tu jde. Druhá polovina si to vyzkoušela, ale nepokračuje, nevadí… Odpadá zklamání, zbytečné náklady, případně ohrožení včelstev sousedních včelařů neobratnými zootechnickými postupy. Pořádání kurzů finančně podporuje bavorská vláda.

Inspirována touto myšlenkou za finanční podpory města zajistila českobudějovická včelařská organizace lektory a podchytila zájemce. Kurzy nyní probíhají na dvou včelařských stanovištích. Za dva roky se jich zúčastnilo 30 lidí od 25 do 60 let. Z toho byla více než třetina žen. Po absolvování kurzu se rozhodlo pokračovat ve včelaření 25 účastníků, což představuje 83% úspěšnost.

Frekventanti jsou vedeni tak, aby si v rámci kurzu byli schopni v jarních měsících vytvořit oddělky a ty si následně, pokud chtějí, odvezli na svá stanoviště. Ve velké většině pokračují v sebevzdělávání. Lektoři jsou se svými žáky ve stálém kontaktu. Často si najdou zkušenějšího včelaře v sousedství a jsou s ním schopni komunikovat na potřebné úrovni.

Kurz Včelařem na zkoušku pokračuje i v této včelařské sezóně s dvanáctičlennou skupinou rodičů a jejich dětí. Jde o obohacení původní myšlenky kurzu. Těší nás, že zájem o kurz neopadá. Rádi se podělíme o naše zkušenosti s každým, kdo o to projeví zájem.

 

Kontakty:

Mgr. Jiří Ryšavý, ZO ČSV České Budějovice zoceskebudejovice@vcelarstvi.cz

Ing. Václav Krištůfek, CSc., Biologické centrum Akademie věd ČR, České Budějovice kristuf@upb.cas.cz

Převážná část aktivit kurzu se odehrává přímo na včelnicích. Václav Krištůfek seznamuje účastníky kurzu s využitím úlové váhy ke sledování aktivit ve včelstvu. Foto Petra Kruťková