Evropská včelařská soutěž

- redakce

8/2020, strana 5

Evropská organizace vlastníků půdy (ELO – European Landowers´Organisation) a Evropská asociace zemědělského strojírenství (CEMA – European Agricultural Machinery Association) pořádá od r. 2014 mezinárodní soutěž inovativních projektů The European Bee Award.

 Jejím posláním je podpora včel a dalších opylovatelů s ohledem na zachování biodiverzity.

Soutěž je otevřena každému, nicméně předpokládá se především účast zemědělců, výzkumných institucí, soukromých a veřejných organizací orientovaných na životní prostředí. Vyhlašovatelé udělí tři ceny. První (4 000 €) v kategorii managementu obdělávání půdy, druhou ve stejné hodnotě v kategorii aplikací inovativních technologií a třetím oceněním bude diplom poroty za myšlenkový přínos. Předsedou poroty se stal dr. Michael Garratt z britské Univerzity v Readingu. Uzávěrka přihlášek je 4. 9. 2020. Podmínky soutěže včetně přihláškového formuláře najdete na https://www.europeanlandowners.org/awards/bee-award.

European Bee Award 2020