Existují pesticidy neškodné pro včely?

- redakce

8/2020, strana 32

Pětičlenný vědecký tým ze zahradnického oddělení Oregonské státní univerzity vedený bioložkou Priyadarshini Chakrabarti publikoval 21. 5. 2020 v časopise PlosOne studii, podle níž flupyradifuron a sulfoxaflor, které jsou účinnými látkami v komerčních pesticidních prostředcích, způsobují včelám fyziologický stres, kvůli němuž mají kratší život. Problém je, že tyto prostředky byly vyvinuté jako neškodné pro včely.

Oba prostředky působící například proti mšicím a molicím, Sivanto™ se flupyradifuronem a Transform® se sulfoxaflorem, podrobili zkoušce, kdy jím ošetřili plodiny formou aplikace sprejem.

Většina včel, které přišly s insekticidem do styku, uhynula do 6 hodin. Sivanto™ vykazoval lepší výsledky, ale přesto ne zcela bezpečné. Podle vědců by proto bylo vhodné opatřit příbalový leták prověřovaných insekticidů informacemi, že je při aplikaci s ohledem na včely nutná mnohem větší obezřetnost, přestože se již nyní nesmí používat během květu ošetřovaných rostlin. Na místě je také studium dlouhodobých účinků obou přípravků.

Pro včelaře z České republiky, dovozce a výrobce pesticidů, by měla citovaná studie vést k prověření, zda pesticidy, s nimiž pracují, neobsahují uvedené účinné látky. Pokud ano, zda je aplikují tak šetrně, aby nepoškodily včely, přes dosavadní ujišťování, že doporučeným způsobem aplikace včelám neublíží.

 

Zdroj:

Chakrabarti P., Carlson E. A., Lucas H. M., Melathopoulos A. P., Sagili R. R. 2020. Field rates of Sivanto™ (flupyradifurone) and Transform® (sulfoxaflor) increase oxidative stress and induce apoptosis in honey bees (Apis mellifera L.). PLoS ONE 15(5): e0233033.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0233033