Mezinárodní konference k výročí PSNV

- redakce

8/2020, strana 42

Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s., pořádá v sobotu 21. listopadu 2020 mezinárodní konferenci u příležitosti 20. výročí od svého založení. 

Konference se bude konat tak jako před 10 lety v Praze v Komunitním centru Matky Terezy. Přesná adresa je Komunitní centrum Matky Terezy, U Modré školy 2337/1, 149 00 Praha 11 – Háje. Před centrem je dostatek parkovacíh míst. Pokud pojedete veřejnou dopravou, pak objekt najdete cca 100 metrů od konečné stanice metra Háje, trasa C. Před konferencí bude v kapli centra mše svatá, kterou bude celebrovat P. Vojtěch Daněk, jeden z kmenových autorů Moderního včelaře. Pořadatelé sestavují zajímavý program, se kterým vás seznámíme v dalších číslech Moderního včelaře.

Komunitní centrum Matky Terezy na pražském sídlišti Háje, kde se uskuteční konference k 20. výročí PSNV-CZ. Foto Anna Procházková