Med roku 2020

Radek Hykl

8/2020, strana 43

 Vážení včelaři, dovolujeme si vám nabídnout účast v Medu roku 2020. 

Akce je zaměřena na propagaci medu v České republice, proto ji finančně podporuje Ministerstvo zemědělství. Při účasti obdržíte protokol o rozboru medu z Akreditované laboratoře Státního veterinárního ústavu Olomouc. Dále osvědčení účasti v soutěži za každý med samostatně plus 25 ks nálepek ke každému medu a textem „Med roku 2020, účastník soutěže“.

Po zaslání medu soutěžící neplatí žádný poplatek za rozbory, jejichž komerční cena se jinak pohybuji od 800 do 1 150 Kč za každý vzorek medu. Jediným nákladem soutěžícího je tak poštovné za odeslání soutěžního vzorku medu.

K účasti se zaregistrujte na www.medroku.cz. Uzávěrka soutěže je 31. 8. 2020 vyjma vřesových medů, kde je uzávěrka 10. 9. 2020. Na vyžádání vám zašleme náš přepravní box s nejvýše 4 sklenicemi, což uvedete v přihlášce. Rozbory jenotlivých medů z laboratoře vám budeme zasílat průběžně, jakmile je obdržíme. V minulých létech jsme zasílali až po ukončení soutěže. Náš nový registrační systém vám umožní náhled na vaše vzorky včetně hodnocení.

Zveřejňovat budeme pouze prvních 5 míst, v každé soutěžní kategorii.

Hodnocení medu mimo laboratorní rozbory hodnotí degustátoři, které PSNV-CZ vzdělávátřetím rokem podle mezinárodních měřítek. Z tohoto důvodu je soutěž v letošním roce omezena na 200 vzorků.

Nepochybujte nad svým medem a přihlaste se včas. Nemějte obavy ze špatného umístění, v České republice budou všichni ti, kteří se nepřihlásí, až za vámi.

Každé ocenění v soutěži medu zdvihá jeho cenu.