Rekultivovaná skládka hostí včely

Petra Macková-Jurásková

9/2020, strana 5

Tráva, květiny, keře a stromy na ploše necelých 14 hektarů rostou nově na místě skládky inertního odpadu.

 Její rekultivaci korunovaly letos Třinecké železárny, a. s., umístěním dvou včelích úlů, založením květnaté louky s 28 druhy bylin a porostu svazenky vratičolisté. Jde o další krok ke zlepšování životního prostředí, k němuž se huť hlásí. Podpora biodiverzity v okolí železáren je součástí Dobrovolné dohody, kterou Třinecké železárny uzavřely s Ministerstvem životního prostředí a Moravskoslezským krajem.

„Včely jsou příkladem toho, jak je v přírodě vše propojené a že je potřeba ji chránit. Rozhodli jsme se proto dva včelí úly instalovat na zrekultivované části skládky, která se po letech znovu proměnila v krásný přírodní prostor,“ uvedl výrobní ředitel Třineckých železáren Ing. Česlav Marek. Železárny pořídily úly tři. Jeden našel své místo uprostřed zahrady ředitelství přímo v areálu fabriky. Hutˇ se o rekultivovanou skládku bude starat dalších 30 let.

Porost svazenky vratičolisté na místě bývalé skládky láká včely k návštěvě.

Výrobní ředitel Třineckých železáren Ing. Česlav Marek u včel.