Editorial

Petr Texl

10/2020, strana 4

Vážené čtenářky a vážení čtenáři, máme po volbách do krajských zastupitelstev a někde do Senátu Parlamentu České republiky. Výsledky voleb nemají na včelařství přímý vliv. Zvolení zástupci za nás nevyřeší současné problémy včelařství, jako jsou včelí nemoci, oslabená imunita, snižující se pastva a podobně.

Podporované aktivity se na krajské úrovni zpravidla nesou v zaběhnutých politických stereotypech, kdy se dlouhodobě nemění podpora myslivcům, sportovcům, rybářům a nezapomíná se ani na včelaře. Většina krajů podporuje začínající včelaře nemalými částkami s odůvodněním, že včelařů i včel ubývá, že o včelaření není zájem, že včelařství provozuje čím dál starší generace či že v přírodě mizí opylovatelé. Jsou to již mnoho let opisované fráze. Ale včelařství se za posledních deset let rapidně proměnilo, a to nejen v České republice.

Předně se o chov včel více zajímá mladá a střední generace, mezi včelaři stoupá zastoupení žen a do oboru vstupují zájemci z měst. Takže o vymírání včelařství nemůže být ani řeč. Je hlad po informacích, po vzdělávání, platformy navázané na internet nevynechaly ani včelařství, vychází mnoho publikací, včetně nových časopisů. Vznikají nové nezávislé včelařské spolky, ať již na klasickém teritoriálním principu nebo zaměřené úzce odborně.

Největší včelařský spolek v České republice, který dosud podstatně ovlivňuje zaměření krajských dotací, současně administruje celostátní oborové dotace, kdy supluje státní správu. Dotace, pokud mají odrážet skutečné potřeby oboru, musí být nezávislé a odborně nastavené na základě diskuze včelařů a odborníků.

Politici, nejen na krajské a místní úrovni, pokud chtějí včelařství pomoci, by měli víc sledovat nynější problémy včelařů a včelařství a podporu cílit poněkud jinam a jinak než doposud.

V Evropě patříme mezi nejvíce převčelenou a převčelařovanou zemi. Naproti tomu máme největší zemědělské podniky na kontinentu s nejrozsáhlejšími půdními celky, navíc s monokulturami, což pro včely není příhodné. Včelí pastvy ubývá co do množství a pestrosti. Včely ztrácí přirozenou imunitu, jsou málo vitální a snadněji podléhají nemocem. Úspěšně včelařit dnes znamená vědět o životě včel víc než dříve a hledat stanoviště pro včelstva tam, kde je nejméně negativních vlivů.

Pokud to s podporou oboru zkušení, i ti nově zvolení politici myslí vážně, tak ať pomohou při zlepšování včelí pastvy, včelařského vzdělávání a občanské vědě. Prostě nechť přesměrují podporu z kvantity na kvalitu!