Med ze Spolany s puncem kvality

Martina Lehká

10/2020, strana 4

Již třetím rokem stáčeli letos včelaři med z úlů v místech původní výroby čokolády a sacharinu v neratovické chemičce. 

V okolí neratovického chemického areálu se nachází také díky toku řeky Labe rozmanitá fauna a flóra. O setrvalé kvalitě medu ze Spolany svědčí dvě zlaté medaile udělené v minulých letech porotou soutěže Český med. Letošnímu medobraní přihlížely děti zaměstnanců Spolany, které mohly sledovat celý proces produkce medu od sběru až po jeho finální stáčení do sklenic.

„Úspěšný chov včel dokazuje, že se životní prostředí v chemickém závodě výrazně zlepšilo. Dnešní Spolana splňuje všechny emisní limity a vliv výroby na okolí je minimální, což mimo jiné dokazuje i kvalita medu. V rozšiřování chovu bychom rádi pokračovali i v dalších letech, ale do velkovýroby medu se pouštět nehodláme. Náš med využíváme jako pozornost pro firemní partnery a pracovní návštěvy,“ řekl Miroslav Falta, jednatel Spolany.

 Spolana, s. r. o., se svými sedmi sty zaměstnanci je jednou z největších chemických společností v České republice a jediným zdejším výrobcem PVC a kaprolaktamu. Dále vyrábí síran amonný a kyselinu sírovou. Firmu vlastní skupina Unipetrol, naše největší  rafinérská a petrochemická společnost.

Med ze Spolany.