Projekt Láska k zemi, krajině a půdě

Milan Motyka

10/2020, strana 5

Během letošních prázdnin se uskutečnilo v Bioklimatickém parku Drienová v Rajci na Slovensku první setkání partnerů projektu Láska k zemi, krajině a půdě – klíčová pro změnu klimatu v zemích Visegrádu. 

Jeho součástí byla prezentace projektu před zástupci veřejné správy, zemědělci a širší veřejností. Hlavním cílem aktivity je ochrana krajiny v souvislosti s nepříznivými změnami klimatu, přičemž projekt využívá dlouholeté zkušenosti sedmi organizací z různých koutů V4. Vyústění projektu má svou praktickou část a zvyšuje obecné povědomí o klimatických problémech prostřednictvím neformálních vzdělávacích akcí. Diskuse reflektovala dobré příklady z praxe v zemích V4. Kromě krajinářských odborníků zde rokovali experti na vodní hospodářství, obnovitelné zdroje energie, zpracování odpadů, ekologické zemědělství, tradiční chovatelství a včelařství. Bioklimatický park Drienová disponuje vlastní včelnicí a chov včel podporuje například nově založeným ovocným sadem.

Díky projektu Láska k zemi, krajině a půdě – klíčová pro změnu klimatu se uskuteční vzdělávací programy pro slovenské, české a polské školáky a v červenci roku 2021 pak přímo v Drienové Festival krajiny a klimatu.

Setkání nechyběl duchovní rozměr, kdy se si účastníci připomněli osobní statečnost lidí pronásledovaných komunistickým režimem, kteří se ocitli ve slovenských sběrných místech pro řeholníky a kněze.

Odpoledne již patřilo lidové hudbě a dobrému „ekoguláši“ z produktů Bioklimatického parku Drienová.

https://bioklimapark.com/networking-seminar/ 

Včelnice v Bioklimatickém parku Drienová je skvělým příkladem, jak může projekt Láska k zemi, krajině a půdě fungovat v praxi.

Během akce se našel čas kromě odborného programu na ekumenické setkání věřících římskokatolického, evangelického a židovského vyznání. Na snímku vystoupení židovského rabína.