Přednášející Karel Jiruš nezklamal

Petr Texl

10/2020, strana 43

Na Studeném vrchu v Brdech u Dobříše proběhlo 22. srpna tradiční setkání včelařů, které organizuje Josef Horký s rodinou. Tento rok mu pomáhal Včelařský spolek pro Prahu 6 a 7.

Téměř stovka včelařů si pod rozhlednou vyslechla přednášku a úvahy Ing. Karla Jiruše na úhyny včelstev, jak co nejméně včelstvům překážet a jak se přiblížit přirozenému životu včel. Přednášející nekonformními postupy a postřehy ze svého provozu vyburcoval bouřlivou debatu na téma volné stavby, chovu matek a trubců, rojení apod. Někteří včelaři, kteří mnoho let vedou klasické včelařské provozy (dnes bychom mohli říci, že hospodářsky využívají včelstva), během přednášky několikrát znatelně kroutili hlavou.

Karel Jiruš zdůraznil, že u svých včelstev striktně dodržuje, co je plodiště a co medník. To znamená, že plásty z plodiště mezi včelstvy nezaměňuje a staré plodové plásty nepoužívá pro těžbu vosku na mezistěny. Dlouhodobě používá kombinovaný systém bez mateří mřížky. Uvedl, že včelstva stejně jako v přírodě mají svou životnost a v chovech odchází vždy ta nejstarší včelstva s nejstarším dílem.

Po přednášce s následnou diskusí včelaři mimo program čile debatovali o letošní neobvyklé sezóně. Někteří hlásili téměř nulový medný výnos, jiní zase zimní úhyny a asi celoplošně mizející medovicové snůšky. Včelaři už zřejmě nebudou mít na růžích ustláno, tak jako ještě před několika málo lety, kdy šla včelařina hladce. Bude třeba se vzdělávat, hledat informace, porovnávat a inspirovat se u těch, kterým to jde. Proto díky organizátorům za vydařený včelařský půlden v hlubokých brdských lesích. 

Karel Jiruš se v brdských lesích osvědčil jako táborový řečník.