Genom kraňky odhalen

Marie Šotolová

11/2020, strana 4

Slovinský vědecký tým z Biotechnologické fakulty Univerzity v Lublani přečetl celý genom kraňského plemene včely medonosné. 

Včela medonosná (Apis mellifera) zahrnuje 27 geograficky definovaných plemen v pěti fylogenetických liniích (A, O, J, M, C), které se vyvinuly před více než 150 000 lety. Tyto linie se vyznačují morfologickými, behaviorálními a fyziologickými charakteristikami, které představují adaptaci na místní podmínky. Zatímco v západní a severní Evropě převažuje linie M, v Evropě jižní a východní je to linie C. Do ní patří včela vlašská a kraňská (Apis mellifera carnica).

Kompletní genom včely medonosné je známý od roku 2006, včely vlašské (Apis mellifera ligustica) z linie C od roku 2014. Díky novým metodám spočívajícím v sekvenování celistvého genomu sestavili nyní Slovinci genom speciálně včely kraňské. U kraňky byly donedávna známé a sledované jen dílčí typické geny, celkový genom však předložili veřejnosti vědci teprve nyní. Jejich výzkum bude mít významný dopad na šlechtění kraňky na požadované vlastnosti.

Zdroj:

Zorc M., Pokorn T., Božič J., Dovč P. Slovenskim raziskovalcem uspelo sestaviti celotni genom krajnske čebele. 2020. Čebelar, roč. 122, č. 9, s. 236–237.