Senát k omezení pesticidů

- redakce

11/2020, strana 4

Senát Parlamentu České republiky kritizoval záměr Evropské komise zásadně omezit používání agrochemikálií. 

Komise podle mínění senátorů a ministra zemědělství nepředložila dostatečnou analýzu možných dopadů na zemědělství jednotlivých zemí, kde se místní podmínky významně liší. Připomeňme, že státy Evropské unie by měly do roku 2030 omezit používání pesticidů na polovinu.

Naši zemědělci snížili v uplynulých letech aplikaci pesticidů o 27 % a další redukce by se zřejmě negativně projevila na efektivitě a konkurenceschopnosti zdejší rostlinné výroby. Problémem je navíc prosazování strategie EU v obchodních dohodách s nečlenskými státy.

Cílem požadavku Evropské komise je zajištění neutrálního nebo pozitivního dopadu výroby potravin na životní prostředí při zachování dostupnosti potravin a spravedlivější ekonomické návratnosti v dodavatelském řetězci.