Sborník Spánok na úľoch

Pavel Fiľo

11/2020, strana 13

Otevřít pomyslné dveře do problematiky působení včelstva na člověka a jeho využívání pro léčbu, odborně apiterapie, může knížka. O jedné, která se opírá o prastarou tradici inhalace úlového vzduchu v Rusku, Kazachstánu a na Ukrajině, píšeme v následující anonci. Sestavil ji před pěti lety Vasilij Alexejevič Solomka.

Sborník vydala Střední odborná škola Pod Bánošom v Banské Bystrici. Její ředitel a aktivní včelař Ing. Pavel Fiľo k tomuto počinu říká: „Východní část Evropy a světa má k alternativním způsobům terapie a léčby vstřícnější vztah než Západ preferující přístup založený na lékařsky a farmakologicky osvědčených postupech. Sice se díky této intenzivnější péči o zdraví na Západě prodlužuje průměrná délka života, ale zároveň rostou náklady na tento způsob udržení života a objevují se nebezpečí, před nimiž je současná lékařská věda bezmocná.

Čtenář, který se přiklání k u nás zažité medicíně, přistoupí zřejmě k této knížce se skepsí. Pokud ji však trpělivě a pozorně dočte do konce, může nakonec objevit svou cestu k alternativním léčebným postupům. Ty někdy překvapivě vedou k ozdravění organismu, a nikoliv k nepřetržité léčbě.

Naopak čtenář přistupující od začátku k danému tématu s velkými nadějemi by měl tuto knížku začít číst opačně, než je obvyklé: ne od začátku, ale od stránky 63, kde autoři příspěvku jednoznačně odkazují apiterapii pod dohled zkušeného lékaře a odborníka. Trvalým poznatkem by se měl rovněž stát seznam kontraindikačních nemocí a problémů, z nichž jsou některé v publikaci uvedené.

V dnešním přetechnizovaném světě dává tato brožura zajímavou možnost nahlédnout do opomenutých tajemství včel.“

Brožura na sto stránkách nabízí dvacítku drobných článků různých autorů, které považuje editor Vasilij Alexejevič Solomka za důležité pro apiterapii úlovým vzduchem. On sám pracoval jako vedoucí odborník na ukrajinských ministerstvech zdravotnictví i školství a vědy. Zároveň je přední včelařskou osobností této země s dlouhodobým hlubokým zájmem o účinky včelích produktů.

Většina obsahu se týká vlivu úlového vzduchu na tělesný stav člověka. Protože je složení této substance ovlivněno vůní vosku, je zde kapitola také o tomto včelím daru. S voskem souvisejí dva texty o nepříliš frekventované problematice, a sice o efektu dutinových struktur (buněk v plástu) v apiterapii.

Další kapitoly se zabývají včelím energetickým biopolem a související potřebou co nejbližšího spojení s plodištěm včel. Proto jsou tu rady, jak zkonstruovat otáčivé plodiště.

Sborník Spánok na úloch