Dva miliony květů

Marie Šotolová

11/2020, strana 27

Nový 100stránkový čtvrtletník začal letos vycházet v USA pod názvem 2 Million Blossoms (Dva miliony květů). 

Titul může být poněkud zavádějící, protože nejde o botaniku, ale o všechny opylovatele světa. A to o příslušníky hmyzu, ptáků a dalších zvířat.

            Časopis založila a jako jeho editorka působí Kirsten Traynor, PhD. Graduovaná bioložka se zajímá především o včelu medonosnou, ostatně její jméno je spojené s prestižním měsíčníkem American Bee Journal. Nicméně v průběhu času namířila svou pozornost na další opylovatele a jejich význam pro různé ekosystémy.

            Nejužší redakční kruh tvoří ještě její další dvě kolegyně. Časopis se však opírá o početný tým reportérů takříkajíc z terénu.

            Letní vydání nabídlo například článek o dopadech ničivých požárů, které nedávno zachvátily australskou buš. Spolu s fotografy objevíte krásu květů pod UV světlem. Anebo se před vámi otevře vesmír, kam ve svých kosmických lodích směřují astronauti společně s opylovateli. Časopis vychází jak v tištěné, tak v digitální verzi.

            Vysoce zajímavých témat z oblasti opylování už za necelý rok své existence stačil 2 Million Blossoms přinést mnohem víc, jak zjistíte na www.2millionblossoms.com.

Titulka časopis Dva miliony květů.