Hulický Den otevřených dveří

Jiří Mohelník

11/2020, strana 42

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s partnery připravilo 19. září 2020 „Den otevřených dveří na projektech podpořených z EU“ ve Včelím světě a Vodním domě v Hulicích. Akce, která měla za cíl přiblížit široké veřejnosti projekty podpořené z fondů EU, byla určena všem milovníkům přírody, včel a medu. Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s., zde nemohla chybět.

Před časem v Hulicích přemýšleli, kterak využít již řadu let opuštěnou základní školu. Zvítězila myšlenka vybudovat v prostorách školy stálou výstavu věnovanou včelám. S podporou Regionálního operačního programu Střední Čechy a fondů Evropské unie zde vznikla unikátní interaktivní expozice Včelí svět. Nečekejte však pouze výstavku úlů a včelařských pomůcek, i když jsou tu také k vidění.

Část expozice si užijete jako včela. Procházíte mezi plásty tak, jak je tomu v úle. Z buněk si můžete vytáhnout různé druhy medů a pylů a přivonět si k nim stejně jako k různým vůním květin. Nechybí včelí bzučení a hukot. Prostě jako v úle.

Zhlédnout můžete také tematická videa o sběru nektaru a vzniku medu, nebo o medvědovi, který vybírá včelám med a za trest od nich dostane notnou dávku žihadel do kožichu i do čumáku.

Součástí objektu je zážitková dílna pro návštěvníky, ve které mohou vyrábět výrobky ze včelích produktů. Na vybudování této ojedinělé expozice v budově bývalé základní školy získala obec Hulice dotaci z Regionálního operačního programu Střední Čechy ve výši 9 870 288 Kč.

Asi kilometr od Včelího světa bylo tentokrát možné navštívit Vodní dům. V areálu si návštěvníci vyzkoušeli všemožné způsoby, jak rozpohybovat vodu a využít její energii. Uvnitř domu se detailně seznámili s životem na hladině, pod ní a v jejím blízkém okolí. Mohli ochutnat, že není voda jako voda, přičemž nechyběla ani ta ze Švihova. Vytvořit jste si mohli dokonce vlastní mrak.

V obou lokalitách byla nejrůznější stanoviště, kde hlavně děti plnily různé úkoly. Poznávaly dřevo našich dřevin, brousily hadec, rýžovaly zlato či skládaly z listu papíru rybu. U stánku PSNV-CZ prokazovaly své vědomosti o včele a jejím životě.

Naše společnost tu měla stánky dva. První sloužil jako včelařská poradna nejen pro začínající včelaře. Nechyběla nabídka odborných publikací, které vydáváme, včetně Moderního včelaře. Druhý stánek byl koncipovaný jako vědecký koutek. Velkému zájmu jak malých, tak velkých návštěvníků se těšilo pracoviště s binokulární lupou a mikroskopem. Pozorovali detaily včelího těla, ale také včelí škůdce. Vše doplňoval výklad o fungování a úloze jednotlivých části a orgánů včelího těla. Bylo tu také možné diskutovat o medu – jeho vzniku, senzorických vlastnostech, druzích a kvalitativních parametrech. Nechyběla praktická ukázka, jak některé parametry změřit. Ten, kdo si s sebou přinesl vzorek medu, tak si mohl nechat změřit a posoudit, jaký jeho med vlastně je.

Na akci bylo několik možností, jak se toho dozvědět o včelách, včelaření a také o Pracovní společnosti nástavkových včelařů co nejvíce. Michal Počuch hovořil z pódia o vzniku, druzích, vlastnostech medu. A také o jeho prospěšnosti pro zdraví, co dělat, aby se med nepoškodil a zůstala mu zachovaná jeho hodnota. Radomír Hykl posluchače seznámil s taji a zákonitostmi života včel. Závěrem představil náš spolek, jeho činnost a působení v oboru i co všechno dělá pro včely a včelaře.

Objevování světa včel neprobíhalo pouze ve Včelím světě, ale i před ním. V rámci komentovaných prohlídek včelích úlů, které se odehrávaly na zahradě Včelího světa, představili včelařští odborníci Tomáš Jaša a Miloslav Peroutka z Českého svazu včelařů život v úle.

Kromě prohlídek byl pro návštěvníky připraven bohatý doprovodný program. Mimo jiné ochutnávka medových limonád, medovin a různých druhů medu.

Kdo využil nádherně prosluněného dne k návštěvě Hulic, nelitoval. Den otevřených dveří Včelího světa, Vodního domu a všechny doprovodné atrakce a aktivity rozhodně stály za to.

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s partnery připravilo na 19. září 2020 ve Včelím světě „Den otevřených dveří podpořených projektů z fondů EU“, určený milovníkům přírody, včel a medu.

Zájemci nahlédli do tajů ze života včel. Díky návštěvě interaktivní expozice Včelího světa se jednalo o zážitek takřka na vlastní kůži.

U stánku Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ bylo v Hulicích stále živo. Foto Radek Hykl.

Každý milovník medu se díky znalostem Michala Počucha z Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ dozvěděl, jak ho získáváme a které druhy existují. Zároveň vyvrátil mnohé zažité mýty.

Na děti čekaly tvořivé dílničky, v nichž si mohli vyrobit svíčku ze včelího vosku nebo voňavý pytlíček mořské soli s bylinkami ze včelí zahrádky.

Během komentovaných prohlídek včelích úlů představili Tomáš Jaša a Miloslav Peroutka život v úle před samotnou expozicí Včelí svět.

Objevování světa včel probíhalo doslova na vlastní kůži.