European Bee Award 2020

- redakce

2/2021, strana 4

Už po sedmé se v Evropě konala soutěž European Bee Award, která má ocenit inovativní projekty vedoucí k ochraně včel a opylovatelů v zemědělské krajině s ohledem na zachování biodiverzity. 

Soutěž vyhlašují Evropská organizace vlastníků půdy (European Landowners’ Organization – ELO) a Asociace evropského zemědělského strojírenství (European Agricultural Machinery Industry Association – CEMA). Ceny předal v Bruselu 8. 12. 2020 poslanec Evropského parlamentu Franc Bogovič.

            V kategorii Obdělávání půdy zvítězil pilotní projekt Let it Bee vodohospodářů v hrabství Roscommon v Irsku vedoucí ke zkvalitnění vodních zdrojů. Cílem bylo vysvětlit veřejnosti, jak může biodiverzita ovlivnit a ochránit zdroje pitné vody. Projekt zahrnoval podporu chovu včel poskytnutím včelařského vybavení farmářským rodinám s tím, že v blízkosti vodních toků jsou stanoviště opylovatelů. Dále podpořil sázení stromů v 88 školách. Pozornost věnoval také pesticidům.

https://nfgws.ie/nfgws-source-protection-pilot-project-in-roscommon-wins-european-bee-award-2020-2/

            V kategorii Inovativní a technologická řešení získal prvenství univerzitní projekt Life Stop Vespa z Turína. Jedná se o radarové sledování pohybu invazní sršně asijské (Vespa velutina), která se stává v Evropě velkou hrozbou jak pro chov včely medonosné, tak pro včely samotářky. Projekt řešil v letech 2014–2019 včasné varování pohybu sršní tak, aby bylo možné proti nim efektivně zasáhnout.

https://www.vespavelutina.eu/en-us/

            Zvláštní cena poroty patří dánskému projektu Bybi propagujícímu včelařství a včelí produkty v městském prostředí na příkladu Kodaně.

https://bybi.dk/

 

Logo soutěže European Bee Award