Za zdravou a pestrou krajinu

- redakce

2/2021, strana 4

Hnutí Duha, Česká společnost ornitologická a Nadace Partnerství spustily na sklonku roku 2020 výzvu Za zdravou a pestrou krajinu. 

Chtějí využít 200 miliard korun z dotací určených dle společné zemědělské politiky našemu zemědělství v letech 2021–2027 tak, aby došlo k ozdravení zdejší krajiny, navrátil se do ní pestrý život, zlepšil se stav půdy a snížil se obsah reziduí pesticidů v potravinách. Apelují na zdejší politiky, aby zohlednili dlouhodobé obavy vědců o zdraví lidí, stabilitu zemědělství a udržitelnost druhově rozmanité přírody.

Výzva Za zdravou a pestrou krajinu navazuje na petici České společnosti ornitologické a Českomoravské myslivecké jednoty Vraťme život do krajiny, kterou v roce 2019 podepsalo přes 56 tisíc lidí. Také díky ní Ministerstvo zemědělství omezilo maximální rozlohu monokultur na 30 hektarů, což však stále představuje rozlohu 50 fotbalových hřišť.

Výzvu s možností podpisu najdete na https://zasadmese.hnutiduha.cz/.