Novinky Přírodní zahrady

Marie Šotolová

2/2021, strana 13

Spolek Přírodní zahrada právě vydal ve spolupráci s Dolnorakušany a za podpory Jihočeského kraje dvě čtyřstránkové brožurky na podporu opylovatelů.

Titul Přírodní zahrada – Květy a jejich opylovači nabízí základní informace o pylu, jeho přenosu a významu pro včely, motýly a brouky. Dále seznam čtyř desítek druhů trvalek a dřevin, které mají opylovatelé obzvlášť v oblibě a jež jsou vhodné pro slunné místo a polostín.

Brožura Domečky pro včely samotářky – postavte si sami se věnuje vhledu do života užitečných organismů, které nalézají v hmyzích hotelech svůj příbytek. Následují rady, jak ho udělat, jaké materiály použít a kterým se vyhnout. I ten, kdo disponuje jen okenním parapetem uprostřed města, má šanci pozvat k sobě užitečný hmyz na návštěvu. Stačí si podle brožurky udělat mikroformátový hotel z obyčejné plechovky. Obě drobné publikace jsou volně ke stažení na www.prirodnizahrada.eu.

Titulní strana Květy a jejich opyylovtelé

Titulní strana Domečky pro včely samotářky