Medný výnos 2020 pohledem největšího českého zpracovatele

Tisková zpráva Medokomerc

2/2021, strana 19

Podle Ing. Milana Špačka, jednatele a obchodního ředitele firmy Medokomerc, s. r. o., se produkce medu v sezoně 2020 zřejmě blížila hodnotám z roku 1997, kdy se v novodobé historii Česka vyprodukovalo vůbec nejméně medu (4 532 t). 

Viníkem byla nepřízeň počasí v brzkém jaru, kdy matky nekladly vajíčka a rozvoj včelstev neprobíhal se stejnou rychlostí, s jakou se rozvíjela příroda. Během květu ovocných stromů a řepky tak chyběla celá generace včel a včely obvyklé množství nektaru nestačily sebrat. Nicméně kvalita medu byla vysoká.