Staročeský perník

Marie Šotolová

2/2021, strana 30

170 návodů z rukopisů a knih kuchařských staročeských vydal etnograf, profesor Karlovy univerzity Čeněk Zíbrt (1864–1932) v Praze již roku 1916.

Vycházel z rešerší řady rukopisných kuchařek a knih počínaje 17. stoletím. Tato původní publikace je veřejně přístupná na https://kramerius.uzei.cz/search/i.jsp?pid=uuid:7696aaa7-4d70-47db-ae31-f15f3912115b

 

Nyní sbírku v tištěné podobě znovu vydal Dauphin s předmluvou Aleny Anežky Gajduškové. Po krátkých dějinách výroby perníků a přehledu excerpované literatury nabízí Čeněk Zíbrt receptář. Mezi recepty zařadil i výrobky, které dnes za perníky nepovažujeme. Jedná se například o ovocné cukrovinky z kdoulí či růžové vody s konzistencí želé. Většina receptů však představuje perníky a marcipány, případně perníkové odvářky (omáčky) v současném pojetí. Přestože se jedná například o perníky, jak Její Milost hrabinka Kinská ráčila dělati… Zvláštní pozornost věnuje autor rukopisu datovanému r. 1744 z knihovny Národního muzea obsahujícímu rýmované návody na perníky.

Brožura se 113 stranami může být dobrou inspirací pro včelaře, kteří chtějí zhodnotit svůj med v originálních produktech splňujících nynější trend potravin s příběhem.

ISBN 978-80-645-1964-5

Titulka knihy Staročeský perník