Přírodě na stopě

- redakce

2/2021, strana 30

Peter Wohlleben patří nejen v Německu, ale také u nás, k nejčtenějším propagátorům soužití s přírodou. V knižní novince Přírodě na stopě ukazuje cestu, jak se sám stát znalcem přírody. 

Nikoli teoretikem bryskně vyjmenovávajícím vědecké názvy všech živočišných a rostlinných rodů, čeledí, druhů. Ale člověkem, který dokáže rozklíčovat znamení poskytované mraky, květinami, ptáky, větrem. To, co před půl stoletím uměl kde kdo, je dnes v betonové poušti měst zašlapané hluboko pod asfaltem. Nicméně nově nabytá schopnost předvídat vývoj přírodních jevů se může hodit právě při chovu včel. 160stránkovou publikaci vydal Kazda.

ISBN 978-80-7670-000-0

Titulka knihy Přírodě na stopě