Ebersův staroegyptský lékařský papyrus

Marie Šotolová

2/2021, strana 30

Výjimečné postavení mezi světovými pamětihodnostmi zaujímá staroegyptský lékařský papyrus pojmenovaný podle německého egyptologa Georga Eberse. 

Dvacetimetrový svitek se pokládá za nejkrásnější a nejdelší rukopis starověku. Popisuje 877 případů (kazuistik), z nichž řadu provází doporučená léčba, často využívající antiseptické a chuťové vlastnosti medu, případně vosk.

Rozsahem menším dílem téměř ze stejné doby je Smithův papyrus. Zatímco Ebersův papyrus se zaměřuje na interní medicínu, oftalmologii, dermatologii a gynekologii, ten Smithův na úrazovou chirurgii. Obě díla zpřístupnil a z lékařského hlediska okomentoval autorský tým ve složení Eugen Strouhal, Břetislav Vachala, Hana Vymazalová v I. a II. dílu publikace Lékařství starých Egypťanů, kterou vydala Academia roku 2010 a 2017.

Totéž nakladatelství nyní přichází s monografií zabývající se výlučně Ebersovým papyrem, jejímž autorem je nedávno zesnulý egyptolog Břetislav Vachala. Na více než 250 stranách odkrývá lékařskou praxi za faraona Amenhotepa I. (1506/1505 př. n. l.). Jde o unikátní pramen poznání vyspělého lékařství starověkých Egypťanů, z něhož čerpali řečtí, římští, židovští, byzantští a arabští lékaři, pokládajíce základy lékařství evropskému.

Nynější vydání Ebersova papyru zahrnuje jeho faksimile. Proto se můžeme navíc pokochat kaligrafickou krásou hieratického písma, jímž byl před 3 500 lety text v klasické egyptštině sepsán.

Kniha zaujme jak obdivovatele starého Egypta, tak zájemce o apiterapii.

ISBN 978-80-200-3160-0

Titulka knihy Ebersův staroegyptský lékařský papyrus