Jak na agrolesnické systémy

Martina Snášelová

2/2021, strana 31

Pozornost ekologicky smýšlejících hospodářů získává v poslední době agrolesnictví. Kombinace pěstování stromů na zemědělské půdě s chovem zvířat a osetým polem nabízí vhodné podmínky také pro včelstva. 

Proto se o agrolesnictví zajímá řada včelařů, a to nejen z řad zemědělců. Nově jsou k dispozici výstupy z projektu „Agrolesnictví – šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny“, kde byla aplikačním garantem Asociace soukromého zemědělství ČR a jejž podpořila Technologická agentura ČR. 

Prvním výstupem je příručka „Zavádění agrolesnických systémů na zemědělské půdě“. Jedná se o metodiku certifikovanou Ministerstvem zemědělství, která navrhuje vhodný design, sortiment doporučených dřevin, popisuje správnou výsadbu a péči o dřeviny. Věnuje se také legislativě spojené s výsadbou dřevin na zemědělské půdě a ekonomickým hodnocením včetně tipů na vhodné dotace.

Druhou brožurou pro širší veřejnost, studenty, farmáře, pracovníky státní správy je titulKdyž se řekne agrolesnictví“ Antonína Martiníka a kol.

Obě publikace jsou dostupné na www.asz.cz/cs/brozury-a-publikace/.

Závěrečnou akcí projektu byla on-line konference, která je spolu s dalšími videozáznamy k agrolesnictví na stránkách Českého spolku agrolesnictví http://agrolesnictvi.cz/?p=1424.

Další materiály vznikly mezinárodní spoluprací sedmi organizací v programu Erasmus+ pod názvem AGFOSY (www.agroforestrysystems.eu/cs/). Příklady dobré agrolesnické praxe pocházejí z několika evropských zemí.

Praktické agrolesnické návody nabízejí metodické listy. Každý z nich se věnuje jednomu opatření, kdy popisuje jeho podstatu, potřebné nářadí, nejvhodnější čas realizace, ekonomická data a praktické příklady. Listy jsou rozdělené do tří kategorií: prořezávání a výsadba, liniové zásahy popisující například větrolamy a silvopastevní systémy.

Asociace soukromého zemědělství disponuje dále vzdělávacími materiály, které mohou sloužit mj. lektorům jako učební plány. Deset prezentací představuje hlavní evropské agrolesnické systémy, jejich ekologické aspekty, historický kontext a praxi při výsadbě stromů.

Publikovaná souhrnná zpráva analyzuje současný stav agrolesnictví v zúčastněných zemích. Vychází z národních zpráv, které se opíraly o dotazníky a rozhovory s různými zainteresovanými stranami. Zpráva poskytuje pohled na vývoj agrolesnictví, překážky, podněty, příležitosti a očekávání.

K popularizaci agrolesnictví slouží rovněž přístupná krátká vzdělávací videa.

Titulka brožury Zavádění agrolesnických systémů na zemědělské půdě

Titulka brožury Když se řekne agrolesnictví