Dvě tváře medu

Milan Šimonovský

2/2021, strana 31

Včelařský spolek pro Prahu 6 a 7 a Základní organizace Českého svazu včelařů Roztoky nad Vltavou připravily v cyklu Se včelaři o včelách další přednášku.

Jde o přednášku spojenou s debatou, která je zájemcům k dispozici na www.youtube.com/watch?v=dEIUHyheF4c&feature=youtu.bena.

Pod názvem Dvě tváře medu hovořil o medovině Ing. Jaroslav Lstibůrek, výrobce medových vín (www.medovevino.cz), lektor a držitel řady ocenění za svou produkci. Profesí potravinářský technolog považuje med ze exkluzivní produkt, ke kterému je třeba přistupovat s vědomím jeho jedinečnosti. Je spoluautorem III. dílu učebnice Včelařství věnované mj. nápojům z medu, kterou vloni vydala Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ. Podílel se také na tvorbě nové legislativy spojené s včelími produkty.

Přístup k on-line záznamu je zdarma. Možný příspěvek lze poslat na účet pořadatele č. 2001238220/2010 s poznámkou „stream MED“.

Spolek pořádá on-line streamy se včelařskou tématikou každý měsíc. Aktuální nabídku naleznete na www.vcelarivpraze.cz či na Facebooku Včelařského spolku pro Prahu 6 a 7. Již uskutečněné streamy je možné shlédnout zpětně.