Projekt modernizace chovu včel ve vesnici Kiyebe v Ugandě pokračuje

John Sunday

3/2021, strana 42

Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s., poskytla dar na modernizaci chovu včel v ugandské vesnici Kiyebe⃰. Garantem tohoto projektu je pater John Vianney Sunday, který nyní informuje o dosavadním průběhu celého záměru.

Drazí přátelé, děkujeme touto cestou za poskytnutí daru k podpoře včelaření v Kiyebe. Jsme za něj upřímně vděční. S ohledem na koronavirovou pandemii nebylo možné úly vyrobit včas. Nyní již naštěstí máme 15 nových moderních úlů a pracujeme na zbudování nové včelnice. Plánujeme tam umístit nové úly a osadit je v průběhu ledna 2021 včelstvy. (Poznámka redakce: Uganda leží na rovníku. Vesnice Kiyebe je asi 120 km jižně od rovníku, a rok se zde proto nedělí na sezonu a zimu, jako je tomu v mírném pásu, takže zde včelařské práce mohou probíhat i během ledna).

Ponejprve staré tradiční úly i se včelstvy přesuneme na novou včelnici a pak včelstva přeložíme do úlů nových. Věříme, že moderní úly pomohou k dostatečné produkci medu, a výtěžek z jeho prodeje podpoří další rozvoj projektu. Vždyť ústřední myšlenkou projektu je ekonomicky pomoci vesnici.

Finance chybí zejména na vzdělání dětí a zlepšení přístupu k vodě, která je v horském terénu ve výšce 2 300 m n. m. obtížně dostupná. Nákup nádrží na dešťovou vodu by problémy s nedostatkem vody značně zmírnil, protože její donáška z řeky Ishasha (1 750 m n. m.) je nadlidský úkol. Lze tak využít klima tropického deštného pralesa s celoročními srážkami, které v této části Ugandy nejsou vzácné a úhrnem bývají 1 000–2 000 mm ročně.

Doufáme, že se nám letos podaří dál uskutečňovat cíle projektu a splnit tak jeho záměr. Nadále vás budu o postupu projektu informovat. Bůh vám žehnej.

SUNDAY J. V. Včelařský projekt v ugandské obci Kiyebe.Moderní včelař 3/2020, s. 43.

 

 

Za příspěvek z Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ, z. s., si včelaři z Kiyebe letos pořídili nové úly.