Včelí běh

Marie Šotolová

6/2021, strana 4

Se zajímavým nápadem přišli Dolnorakušané ze spolku Přírodní zahrada. 

Šlo o Včelí běh, kdy za každý kilometr běhu nebo chůze v přírodě 27. 3. 2021 vyseli účastníci akce 1 m2 kvetoucí louky. Po registraci na webu lidé nahlásili počet absolvovaných kilometrů. Díky této kampani tak letos přibude u našich sousedů 161 734 m2 luk poskytujících pastvu opylovatelům. Běžci a chodci získali kromě vlastního dobrého pocitu Medaili kvetoucí louky a losem dárky, jako uhrazený sponzoring včelstev slibujících med nebo trička s nápisem „Bee Running“.

Na Včelí běh navázala 18. 4. 2021 Luční neděle, během níž spolek Přírodní zahrada podpořil založení kvetoucích luk poskytnutím a zprostředkováním nákupu osiva jak zahrádkářům, tak obcím. Zájemci navíc dostali propagační brožury, reklamní placky a k dispozici jim byli regionální poradci, kteří pomáhali s výběrem vhodného osiva a se založením porostů.

www.bluehsterreich.at

Logo Včelí běh.