Rusko přijalo včelařský zákon

- redakce

6/2021, strana 4

Dne 29. června 2021 vstupuje v platnost nový včelařský zákon č. 490-F3, který přijala Státní duma Ruské federace a 30. 12. 2020 podepsal Vladimír Putin. 

Zákon má 18 odstavců (paragrafů). Úvodem řeší rozvoj včelařství jako zemědělského odvětví s ekonomickým přínosem plynoucím z opylování a včelích produktů. Definuje pojmy včelařské infrastruktury, jako je zemědělský pozemek sloužící včelařství, včelnice, úl, včelstvo a podobně. Konstatuje provázanost nového zákona s občanským zákoníkem Ruské federace a stanovuje úlohu jednotlivých orgánů státní moci a místní samosprávy.

II. hlava specifikuje základní kroky vedoucí k rozvoji odvětví. Patří mezi ně zvýšení konkurenceschopnosti včelích produktů s důrazem na ochranu trhu uvnitř Ruska i vně, zajištění jejich bezpečnosti, zlepšení včelí pastvy na zemědělských kulturách při vzájemné součinnosti zemědělců a včelařů, ochrana včel a jejich genofondu. Dále se zabývá hromadnými úhyny včelstev, rozvojem vědeckého poznání a technických inovací v oboru a falšováním včelích produktů. Stanovuje právo včelařských farem sdružovat se do asociací, které pomohou naplnit státní včelařskou politiku.

IV. a V. hlava se týká držby včel. Podobně jako u nás podléhá každá včelnice povinnostem daným státním veterinárním dozorem. Tímto zákonem se zakazuje používání léčiv pro včelí nemoci, která nejsou oficiálně schválená. Zemědělci, používající pesticidy a agrochemikálie, jsou nyní povinni nejpozději tři dny před aplikací o tomto informovat včelaře prostřednictvím sdělovacích prostředků či on-line platforem. Tato hlášení mají závazný obsah, tzn. musí udávat hranice ošetřované plochy, způsob práce, stupeň nebezpečí uvažovaných látek pro včely, doporučení izolace včel v úlech. Pozornost se věnuje také plemenivu včel v souladu s ruským plemenářským zákonem a v případě včelařských šlechtitelských stanic stanovuje 25kilometrové ochranné pásmo.

Podle úvodu provázejícího publikování tohoto titulu v nejvýznamnějším ruském odborném časopisu, tzn. Pčelovodstvu, čekali tamní chovatelé na tento zákon dlouhou dobu. Nicméně, dočkali se – na rozdíl od nás, kde se největší včelařský spolek staví negativně k samostatné legislativní normě oboru včelařství.

 

Zdroj:

1)       Federalnyj zákon o pčelovodstve v Rossijskoj federacii. Pčelovodstvo 2/2021, s. 31–34.

2)       http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012300007