COLOSS: Výsledky monitoringu úspěšnosti zimování včelstev 2020/2021

Jiří Danihlík

6/2021, strana 16

V letošním roce proběhl již VIII. ročník projektu občanské vědy zaměřeného na monitoring ztrát včelstev. PodDle dotazníků od 1 745 respondentů máme informace o 26 592 včelstvech. V souhrnu za celou ČR činily letošní ztráty produkčních včelstev 14,5 %.

Když jsme v loňském roce zaznamenali rekordní účast respondentů, doufali jsme, že se na stejnou hladinu účasti dostaneme i v letošním roce. A ono se to povedlo. Hned na začátku bychom rádi poděkovali všem včelařkám, včelařům, včelařským spolkům a organizacím za podporu projektu COLOSS odesláním dotazníků nebo šířením povědomí o českém COLOSS Monitoringu.

 

Celková situace v zimě 2020/2021

Na rozdíl od předchozího ročníku, kdy české včelaře potrápily rozsáhlé úhyny, byly z celkového pohledu letošní ztráty na nižší úrovni. Nicméně neklesly pod 10 %, jako jsme to zaznamenali v pilotním ročníku 2013/2014 nebo pak v 2015/2016, který také následoval po úhynovém roce. Letošní ztráty včelstev se pohybují na úrovni ztrát let 2016/2017 až 2018/2019. Ztráty mladých včelstev, což jsou oddělky, roje a smetence, se dlouhodobě pohybují kolem 15 % (graf 1).

Užitečnost dlouhodobého monitoringu a možnost porovnání dat z minulosti vidíme při srovnání ztrát včelstev v jednotlivých krajích (tab. 1). V letošním roce se s největšími problémy potýkají včelaři z Pardubického kraje a Kraje Vysočina. Diskutuje se také o periodách úhynů; názory mezi včelaři jsou různé, někdo hovoří o tříletých, někdo o pětiletých periodách ztrát. Na datech za jednotlivé kraje můžeme vidět, že roky s vysokými a nízkými ztrátami mají mezi sebou různé rozestupy. Vysoké ztráty v Moravskoslezském kraji, který je poměrně intenzivně zavčelený, jsme pozorovali v zimě 2014/2015 a pak po pěti letech v zimě 2019/2020. Podobnou situaci jsme zaznamenali v Plzeňském kraji. Naopak neobvykle vysoké ztráty v Kraji Vysočina pozorujeme letos poprvé. Tohoto monitoringu se účastní samovybraná skupina respondentů, dlouhodobě však vidíme, že jde o poměrně konzistentní skupinu chovatelů, díky čemuž můžeme meziročně porovnávat zjištěné výsledky.

 

Metodika výpočtu ztrát

Ztráty včelstev vyčíslujeme tak, že v daném území sečteme všechny odpovědi respondentů, resp. provedeme součet zazimovaných a uhynulých včelstev a pak vypočítáme procenta ztrát. Druhou možností je počítat ztráty včelstev u jednotlivých včelařů. Pro tento způsob jsme včelaře rozdělili do kategorií podle ztrát včelstev, například 0–10% ztráty.

 

Hodnocení vysokých úhynů

Na grafu 2 vidíme, že v letošním roce poklesl počet včelařů, kteří přišli o všechna včelstva v porovnání s loňským rokem. Přesto i letos zaznamenalo 8,2 % respondentů více než 50% ztráty včelstev. Respondenti, kteří zaznamenali vysoké úhyny, v komentářích uvádějí, že se na stanovištích v období kolem září a října vyskytovala intenzivní loupež mezi včelstvy, která se vyskytovala i na okolních stanovištích v dané lokalitě. Zvýšené úhyny pak postihly také okolní včelaře, někdy celé organizace. Jako příčiny včelaři označují varroózu, hlad nebo virózy. Několik případů referuje i o otravách včelstev během květu řepky.

 

Medný výnos

Letos jsme zavedli novou otázku týkající se spokojenosti s medným výnosem (graf 3). Záměrně se neptáme na průměrný medný výnos, ale na subjektivní názor včelařů. V loňském roce hodnotilo 26 % chovatelů medný výnos jako spíše podprůměrný a 39 % jako nízký. Dlouhodobé sledování této problematiky poskytne zajímavé trendy, které jistě v budoucnu oceníme.

 

On-line přednáška k varroóze

Na začátku letošního roku jsme dostali pozvánku od Včelařského spolku pro Prahu 6 a 7 do cyklu on-line přednášek Se včelaři o včelách. Přednášku zaměřenou na zvládání varroózy, její úskalí a tipy, jak úspěšně včelařit s varroózou najdete na YouTube. Záznam přednášky s prezentací naleznete také na našem webu: https://colosscz.webnode.cz/prezentace/. V přednášce se mimo jiné zaměřujeme na význam COLOSS Monitoringu a další aspekty spojené se včelařením. Zajímavých a důležitých včelařských témat je samozřejmě celá řada. Doufáme, že nákazová situace na podzim 2021 již umožní konání včelařských setkání, přednášek a seminářů. V listopadu plánujeme zorganizovat tradiční olomoucký seminář.

 

Výzkum imunity včel

Ve spolupráci s partnery pokračujeme ve výzkumu imunity včel. Letos se zaměříme na odolnost vůči virům a tomuto tématu se budeme věnovat při vzdělávání včelařů. Protože je stále populárnější aplikace kyseliny šťavelové, máme v plánu prověřit její vliv na zdraví včel při různých typech aplikace. Nezanedbatelnou inspirací pro prakticky orientovaný výzkum je nám právě COLOSS Monitoring.

 

Děkujeme všem za odeslané dotazníky a tím i za spolupráci ve včelařské vědě a přejeme vám úspěšnou sezónu 2021.

www.coloss.cz

monitoring.vcely@gmail.com

Graf 1: Meziroční porovnání ztrát produkčních včelstev, mladých včelstev a míry zapojení včelařů.

Tabulka 1: Meziroční porovnání ztrát včelstev v krajích ČR.

Graf 2: Kategorizované ztráty včelstev u jednotlivých chovatelů.

Graf 3: Hodnocení medného výnosu chovateli zapojenými v COLOSS Monitoringu.

Mapa 1: Ztráty včelstev v ČR zjištěné na základě dotazníkového šetření. Mapa nezahrnuje reprezentativitu, ale zobrazuje všechny získané dotazníky, tj. 1 745 odpovědí.